Beesoftvn

 • Tu dien Phap Viet,Viet Phap

  Tu dien Phap Viet,Viet Phap

  (70)

  (18)


  FREE

  -Từ điển Pháp Việt -Từ điển Việt Pháp -Dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Tu dien Han Viet,Viet Han

  Tu dien Han Viet,Viet Han

  (70)

  (21)


  FREE

  -Từ điển Hàn Việt -Từ điển Việt Hàn -Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Russia vietnamese dictionary

  Russia vietnamese dictionary

  FREE

  -Từ điển Việt Nga -Từ điển Nga Việt -Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nga và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Tu dien Duc Viet, Viet Duc

  Tu dien Duc Viet, Viet Duc

  (40)

  (2)


  FREE

  -Từ điển Việt Đức -Từ điển Đức Việt -Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Đức và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Spanish Vietnamese dictionary

  Spanish Vietnamese dictionary

  FREE

  -Từ điển Tây Ban Nha - Việt Nam -Từ điển Việt Việt Nam -Tây Ban Nha -Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat

  Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat

  (69)

  (12)


  FREE

  -Từ điển Việt Nhật -Từ điển Nhật Việt -Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nhật và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

 • Tu dien Anh Viet, Viet Anh

  Tu dien Anh Viet, Viet Anh

  (74)

  (21)


  FREE

  Chức năng: -Từ điển anh việt full: từ điển anh việt, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật(gần 400.000 từ) -Từ điển việt anh -3000 từ oxford -Đọc từ tiếng anh -Dịch đoạn văn -Tra từ online trên...

 • Are you this developer?