Beesoftvn

Apps:

Download Tu dien Han Viet,Viet Han Tu dien Han Viet,Viet Han icon
Tu dien Han Viet,Viet Han

-Từ điển Hàn Việt -Từ điển Việt Hàn -Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

Free 657 8.6

8.6 Users
rating
Download Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat icon
Tu dien Nhat Viet,Viet Nhat

-Từ điển Việt Nhật -Từ điển Nhật Việt -Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nhật và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

Free 499 8.4

8.4 Users
rating
Download Tu dien Phap Viet,Viet Phap Tu dien Phap Viet,Viet Phap icon
Tu dien Phap Viet,Viet Phap

-Từ điển Pháp Việt -Từ điển Việt Pháp -Dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học (Sắp tới mình sẽ bổ sung phiên âm, phát âm cho từ điển) ps: Mọi góp ý các bạn gởi về mail: phanhuahuuduy@gmail.com. Rất vui lòng nhận được góp ý từ các bạn!

Free 297 8.2

8.2 Users
rating
Download Tu dien Anh Viet Tu dien Anh Viet icon
Tu dien Anh Viet

Chức năng: -Từ điển anh việt full: từ điển anh việt, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật(gần 400.000 từ) -Từ điển việt anh -3000 từ oxford -Đọc từ tiếng anh -Dịch đoạn văn -Tra từ online trên tratu.soha.vn

Free 176 8.4

8.4 Users
rating
Download Tu dien Duc Viet, Viet Duc Tu dien Duc Viet, Viet Duc icon
Tu dien Duc Viet, Viet Duc

-Từ điển Việt Đức -Từ điển Đức Việt -Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Đức và ngược lại -Favourite để lưu lại các từ cần học

Free 150 8.2

8.2 Users
rating
Download Smart Uninstaller Smart Uninstaller icon
Smart Uninstaller

Small and smart uninstaller tool for android! Feature: * Batch uninstall. * Single uninstall. * Various sort mode. Note: system apps can not be uninstalled using this app.

Free 15 8.6

8.6 Users
rating