Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

 • SmartBanking SK

  (72)

  (2,218)


  FREE

  Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 2.2+ Zabezpečená časť je určená pre klientov so službou ČSOB Internetbanking 24 a ponúka nasledovné služby: • Detailné prehľady o účtoch, • Informácie o vykonaných a planovaných platbách s grafickým prehľadom a osobnou...

 • ČSOB Token pre mobil

  (42)

  (39)


  FREE

  Token pre mobil je mobilná banková aplikácia určená pre klientov ČSOB, ktorá slúži na generovanie jednorazových kódov pre autentizáciu (overenie identity) klienta a autorizáciu (elektronický podpis) odosielaných príkazov v službe ČSOB Internetbanking 24. Algoritmus generovania týchto kódov...

 • Are you this developer?