Công ty phần mềm và truyền thông VASC - Logo

Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Apps:

Download MegaFun MegaFun icon

MegaFun

Phiên bản cho điện thoại android của trang thông tin giải trí Megafun....

Free | 7.4 132

7.4 Users
rating
Download vnEdu Teacher vnEdu Teacher icon

vnEdu Teacher

* Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu)...

Free | 6.6 30

6.6 Users
rating
Download vnEdu Parent vnEdu Parent icon

vnEdu Parent

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi...

Free | 6.4 22

6.4 Users
rating
Download Tiêm chủng Tiêm chủng icon

Tiêm chủng

Thay thế cho sổ tiêm chủng giấy tạo ra sự kết nối giữa người dân với c...

Free | 5.2 11

5.2 Users
rating
Download Truelife Truelife icon

Truelife

Với TrueLife, mỗi tổ chức, doanh nghiệp tham gia mạng này đều được cấp...

Free | 4 1

4 Users
rating

Summary:

Công ty phần mềm và truyền thông VASC has 5 apps available in Google Play.

Công ty phần mềm và truyền thông VASC first app (MegaFun) was published 2 years ago and the last one (Tiêm chủng) was published 8 months ago .

Android total downloads for Công ty phần mềm và truyền thông VASC apps sum 7200 (the most downloaded MegaFun for Android).

The average users' rating for Công ty phần mềm và truyền thông VASC apps is 2.96/5.

Google Play categories distribution:

  • -3 apps in the category Education
  • -1 apps in the category Health & Fitness
  • -1 apps in the category Media & Video