Công ty phần mềm và truyền thông VASC - Logo

Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Apps:

Download vnEdu Teacher vnEdu Teacher icon
vnEdu Teacher

* Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu) * Các chức năng chính cho giáo viên: - Điểm danh học sinh - Kiểm tra thời khóa biểu của giáo viên - Gọi học sinh lên bảng * Diễn đàn vnEdu * Chat giữa các thành viên vnEdu

Free 31 6.6

6.6 Users
rating
Download Truelife Truelife icon
Truelife

Với TrueLife, mỗi tổ chức, doanh nghiệp tham gia mạng này đều được cấp một văn phòng điện tử đại diện cho doanh nghiệp tổ chức đó. Từ văn phòng này, họ có thể tạo ra văn phòng đại diện khác cho các đơn vị, tổ chức, dự án để tạo thành một mạng văn phòng nội bộ bên trong tổ chức doanh nghiệp đó. Các dịch vụ đã tích hợp: + Mạng giáo dục Việt Nam (vnE…

Free 5 8.4

8.4 Users
rating

Summary:

Công ty phần mềm và truyền thông VASC has 4 apps available and 1 deleted apps in Google Play.

Công ty phần mềm và truyền thông VASC first app (MegaFun) was published 2 years ago and the last one (Tiêm chủng) was published 1 year ago .

Android total downloads for Công ty phần mềm và truyền thông VASC apps sum 7600 (the most downloaded MegaFun for Android).

The average users' rating for Công ty phần mềm và truyền thông VASC apps is 3.34/5.

Google Play categories distribution:

  • -3 apps in the category Education
  • -1 apps in the category Health & Fitness
  • -1 apps in the category Media & Video