Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Apps:

Download vnEdu Teacher vnEdu Teacher icon
vnEdu Teacher

* Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu) * Các chức năng chính cho giáo viên: - Điểm danh học sinh - Kiểm tra thời khóa biểu của giáo viên - Gọi học sinh lên bảng * Diễn đàn vnEdu * Chat giữa các thành viên vnEdu

Free 48 6

6 Users
rating
Download Truelife Truelife icon
Truelife

Với TrueLife, mỗi tổ chức, doanh nghiệp tham gia mạng này đều được cấp một văn phòng điện tử đại diện cho doanh nghiệp tổ chức đó. Từ văn phòng này, họ có thể tạo ra văn phòng đại diện khác cho các đơn vị, tổ chức, dự án để tạo thành một mạng văn phòng nội bộ bên trong tổ chức doanh nghiệp đó. Các dịch vụ đã tích hợp: + Mạng giáo dục Việt Nam (vnE…

Free 8 6.6

6.6 Users
rating