Daingo

Apps:

Download Indonesia News Indonesia News icon
Indonesia News

It's a fast and easy way to read news (berita) in Indonesian (Bahasa Indonesia) on Android. Indonesia News gives you easy access to read the most popular news sources from Indonesia on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download news briefs au…

Free 2.7K 8.6

8.6 Users
rating
Download Thai News Thai News icon
Thai News

It's a fast and easy way to read Thailand (สยาม) News in Thai (ภาษาไทย) on Android. Thai News gives you easy access to read the most popular news sources from Thailand (สยาม) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download news briefs au…

Free 2K 8.8

8.8 Users
rating
Download Greece News Greece News icon
Greece News

It's a fast and easy way to read Greece (Ελλάδα) News (Ειδήσεις) in Greek (ελληνικά) on Android. Greece News gives you easy access to read the most popular news sources from Greece (Ελλάδα) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download…

Free 1.3K 8.2

8.2 Users
rating
Download Malaysia News Malaysia News icon
Malaysia News

It's a fast and easy way to read Malaysia News in Malay and English on Android. Malaysia News gives you easy access to read the most popular news sources from Malaysia on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download news briefs automatic…

Free 1.2K 8

8 Users
rating
Download DNS Setting DNS Setting icon
DNS Setting

The easiest way to change DNS addresses of your WIFI connection. When you switch to Static IP mode, DNS Setting will copy all values from your dynamic IP setting. Now it's easy to change DNS addresses (or IP, Subnet Mask address...) and save it. You can switch back to Dynamic IP mode. I use it to set Google Public DNS!

Free 747 7

7 Users
rating
Download Viet News Viet News icon
Viet News

Viet News là công cụ cho phép bạn đọc tin tức miễn phí trên Android, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Viet News cung cấp tin tức từ các trang tin điện tử hàng đầu Việt Nam. Hãy luôn giữ Viet News với điện thoại của bạn để được cập nhật tin tức mới nhất bất kỳ lúc nào, ở đâu. Chức năng: √ Tải trước bản tin vắn tắt. √ Đọc tin offline. √ Widget tin tức. √…

Free 602 8.4

8.4 Users
rating
Download Nigeria News Nigeria News icon
Nigeria News

It's a fast and easy way to read Nigeria News on Android. Nigeria News gives you easy access to read the most popular news sources from Nigeria on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download news briefs automatically. √ Offline reading.…

Free 343 8.4

8.4 Users
rating
Download Philippines News Philippines News icon
Philippines News

Philippines News is the #1 free news reader for Filipino. Philippines News gives you easy access to read the most popular news sources from Philippines on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category. √ Download news briefs automatically. √ Offline readi…

Free 667 8.4

8.4 Users
rating
Download Brasil Notícias Brasil Notícias icon
Brasil Notícias

It's a fast and easy way to read Brazil (Brasil) News (Notícias) in Portuguese (Português) on Android. Brasil Notícias gives you easy access to read the most popular news sources from Brazil (Brasil) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ News by category.…

Free 616 8.2

8.2 Users
rating
Download Magyarország Hírek Magyarország Hírek icon
Magyarország Hírek

It's a fast and easy way to read Hungary (Magyarország) News (Hírek) in Hungarian (Magyar Nyelv) on Android. Magyarország Hírek gives you easy access to read the most popular news sources from Hungary (Magyarország) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news. FEATURES: √ News by site. √ Ne…

Free 576 8.2

8.2 Users
rating