DharmaBooks

Apps:

Download Dungtrin Full Collection Dungtrin Full Collection icon
Dungtrin Full Collection

แอพพลิเคชั่น DungTrin Full Collection ได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณ เพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รวบรวมหนังสือได้แก่.. - 7เดือนบรรลุธรรม - ดังตฤณวิสัชนา ฉบับ: รู้จักรัก - คิดจากความว่าง ๑ - คิดจากความว่าง ๒ - คิดจากความว่าง ๓ - คิดจากความว่าง ๔ - จิตจักรพรรดิ ตอน มาเฟียพลังจิต - จิตจักรพรรดิ ตอน ลายเซ็นจักร…

Free 593 9.8

9.8 Users
rating
Download DhammaDict DhammaDict icon
DhammaDict

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แอพพลิเคชั่นนี้ได้นำคำศัพท์ใน พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ และ พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม มาจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นมีคุณสมบัติดังนี้ -สามารถค้นหาคำศัพท์และคำอธิบาย ได้โดยใช้ คำศัพท์ คำภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และ คำที่ปรากฏอยู่ในความหมายของคำศัพท์ -แสดงผลคำศัพท์ที่ใกล้เคียง ที่ถูกอ้…

Free 482 9.4

9.4 Users
rating
Download Pamojjo Books Pamojjo Books icon
Pamojjo Books

แอพพลิเคชั่นรวมหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้รวบรวมหนังสือ ทั้งที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์เอง และที่ถอดจากพระธรรมเทศนาของท่าน ได้แก่ - แด่เธอผู้มาใหม่ - วิถีแห่งความรู้แจ้งฉบับรวมเล่ม - เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง - วิมุตติมรรค - ประทีปส่องธรรม - ทางเอก - แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล - นาทีทองในสังสารวัฏ 1 - นาทีทองในสังสารวัฏ 2 - ป…

Free 412 9.6

9.6 Users
rating
Download Dungtrin Best Collection Dungtrin Best Collection icon
Dungtrin Best Collection

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด ว่าเหตุอันใดจึงปรากฏความเป็นตัวคุณเช่นนี้ได้ ที่ทำๆอยู่อย่างเคยชินส่งคุณไปไหนได้บ้างหลังตาย และแท้จริงแล้วการที่ยังมีชีวิตคือคุณค่าระดับไหน ๗ เดือนบรรลุธรรม ประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย สำหรับทุกระดับที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม แล…

Free 210 9.6

9.6 Users
rating
Download คิดจากความว่าง Dungtrin คิดจากความว่าง Dungtrin icon
คิดจากความว่าง Dungtrin

อักษรแห่งความเย็น พาสู่ความเห็นอันเป็นกลาง เมื่อรู้จักว่างแล้วคิด เรียกว่าคิดจากความว่าง ‘คิดจากความว่าง’ เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ เป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งใน ‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ตลอดจนเป็นชื่อวิธีคิดแนวหนึ่ง คือว่างแล้วค่อยคิด ไม่ใช่เอาแต่คิดทั้งยังว้าวุ่น ว่างคือว่างอย่างไร? ไม่ใช่ว่างแบบอากาศธาตุ แต่เป็นว่างจากอคติ ว่างจากความทะยานเข้ากระทบกระทั่ง ตลอด…

Free 197 9.2

9.2 Users
rating
Download เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว icon
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว

รวมคำถามและคำตอบจากคอลัมน์ในนิตยสารบางกอก คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไร? ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน? คำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกรังสำหรับผู้ยังเดินทางไม่สิ้นสุด แอพพลิเคชั่น DungTrin Full Collection ได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณ เพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รวบรวมหนังสื…

Free 179 9.6

9.6 Users
rating
Download จิตจักรพรรดิ: Dungtrin จิตจักรพรรดิ: Dungtrin icon
จิตจักรพรรดิ: Dungtrin

มะแมเป็นหญิงมีจิตสัมผัสพิเศษ อาชีพถนัดของเธอ คือ เปลี่ยนชีวิตคนด้วยคำพูดไม่กี่คำ ความสว่างบนเส้นทางอาชีพ ทำให้ไม่มีสิ่งใดใต้ฟ้านี้ที่ต้องกลัว ยกเว้นคำทำนายอนาคตวันต่อวัน จากสองบุรุษลึกลับที่เธอไม่รู้จัก และตั้งท่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่! จิตจักรพรรดิ ตอน มาเฟียพลังจิต ดังตฤณ แอพพลิเคชั่น DungTrin Collection ชุดจิตจักรพรรดิ ได้รวบรวมงานเขียนของคุณด…

Free 135 9.2

9.2 Users
rating
Download วาทะดังตฤณ วาทะดังตฤณ icon
วาทะดังตฤณ

วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด รวบรวมวาทะของ 'ดังตฤณ' จากหนังสือ ๔ เรื่อง ได้แก่ กรรมพยากรณ์ ๑, กรรมพยากรณ์ ๒, ทางนฤพาน และเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน โดยรวบรวมเนื้อหาที่ ปูพื้นฐานกรรมวิบากเป็นหลัก ช่วยจุดประกายความคิด และมุมมองใหม่ๆ ของชีวิต วาทะดังตฤณฉบับความรักหลากสี สีสันของความรักในแง่มุมต่าง ๆ รวบรวมจากงานเขียน ของ ‘ดังตฤณ’ ทั้งจากหนังสือ แ…

Free 113 9.6

9.6 Users
rating
Download กรรมพยากรณ์: Dungtrin กรรมพยากรณ์: Dungtrin icon
กรรมพยากรณ์: Dungtrin

กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ จองฤกษ์... หนุ่มวัยรุ่นที่เก่งไปทุกเรื่อง เว้นเรื่องเดียวคือผู้หญิง แต่เมื่อเขาพบกับณชะเล ก็เกิดแรงบันดาลใจพอจะใช้ชีวิตให้มีค่ากว่าเดิม แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนับเป็นเรื่องเล็กนัก กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยที่แสนร้าย และได้เห็นสีสันก…

Free 110 9.4

9.4 Users
rating