Ditlefsen Invest

 • PHS Treningsdagbok Gratis

  (80)

  (2)


  FREE

  Skal du søke Politihøgskolen? Bli Politi applikasjonen hjelper deg til å nå ditt mål ved å være din treningspartner. I applikasjonen er det satt opp et dynamisk treningsprogram. Lagre dine resultater og se hvordan du ligger ann i forhold til opptakskravene. Bli Politi har programmer for...

 • Binary Converter

  (75)

  (3)


  $1.21

  A calculator that can convert any number from decimal, binary, hexadecimal, octal to decimal, binary, hexadecimal or octal. It can also take negative numbers. The calculator shows you how to convert! Step by step!

 • μCalc Plus

  (80)

  (1)


  $1.90

  uCalc has a lot of functions: * Run Mode * Polynomial Equation Solver * Simultaneous Solver * Statistic Functions * Convert between number systems * Graph * Table * Simple Calculations ( + - * / ) * Modulo ( % ) * Exponential ( x^n ) * Natural logarithm ( e^n and ln ) * Pi * Absolute value ( abs...

 • μCalc Scientific Calculator

  (61)

  (17)


  FREE

  The uCalc calculator has a lot of functions including: * Run Mode * Polynomial Equation Solver * Simultaneous Solver * Statistic Functions * Convert between number systems (decimal, hex, binary and octal) * Graph * Table * Simple Calculations ( + - * / ) * Modulo ( % ) * Exponential ( x^n ) *...

 • Solos treningsprogram

  (16)

  (1)


  $0.98

  Her er Solos populære treningsprogram. For alle dere som har hengemage og små muskler! Kom igjen! Få opp farta og lev mens dere er på hugget! Kom i gang med treningen i dag! Det handler om å aktivisere seg selv, alle dagene. Litt hver dag - gjør mye i lengden! Passer for begge kjønn!

 • Tips-kalkulator

  $1.03

  Give a tip if the service was acceptable. Many employees in service industries have very little sallery. Without tips, these will be difficult to "make ends meet". The generally accepted tip rate is somewhere between 15% and 20%. If the service was terrible, you should not give a tip,...

 • Are you this developer?