DUCAmobile JSC

 • Minesweeper Classic (free)

  (80)

  (9)


  FREE

  This is new generation of Minesweeper with beautiful graphic and very very funny sound. Now you are able to play with everyone in the world or play with friends on your device. Multiplay game rule is very simple: Each player have same number of flags. You win If you pinned all flags to right mine...

 • Thẻ tích điểm Gimbab Xuân Thuỷ

  FREE

  Ứng dụng này cung cấp cho bạn: Thẻ thành viên của nhà hàng Gimbab Xuân Thuỷ. Với mỗi 200 nghìn trong hoá đơn bạn được cộng 10 điểm. VD: Hoá đơn lớn hơn 200 nghìn được cộng 10 điểm, hoá đơn lớn hơn 400 nghìn được cộng 20 điểm... Số tiền tối tiểu để được cộng điểm là 200 nghìn. Khi bạn tích đủ...

 • Thẻ thành viên Vĩ Dạ Quán

  (80)

  (1)


  FREE

  Cài đặt ứng dụng để: - Nhận được các chương trình khuyến mãi trực tiếp từ phía nhà hàng Vĩ Dạ Quán - Chia sẻ cho bạn bè qua Facebook, Google+ để nhận được thêm các ưu đãi khi đến ăn tại nhà hàng Vĩ Dạ Quán - Có thẻ thành viên ngay trong điện thoại của bạn. Mỗi lần sử dụng dịch vụ nhân viên nhà...

 • BBQ Garden

  (80)

  (1)


  FREE

  Ứng dụng chính thức của nhà hàng BBQ Garden. Cài đặt ứng dụng bạn sẽ nhận được: - Các chương trình khuyến mãi trực tiếp từ phía nhà hàng - Chia sẻ cho bạn bè qua Facebook, Google+ để nhận được thêm các ưu đãi khi đến ăn tại nhà hàng - Có thẻ thành viên ngay trong điện thoại của bạn. Mỗi lần sử...

 • Are you this developer?