Želimir Bošnjak

  • Propagacija zraka

    Propagacija zraka

    FREE

    ==> Aplikacija je rađena u sklopu fakultetskog projekta i služi samo za demonstraciju i simulaciju. Simulacija modela prostiranja zraka uključuje model 10 zraka i model 2 zrake, sa podesivim parametrima. Na ovaj način možete vidjeti i simulirati prostiranje zraka kod mobilnih bežičnih...

  • Are you this developer?