Elskling AB

Apps:

Download NTE strømpris NTE strømpris icon
NTE strømpris

Appen viser timepriser fra kraftbørsen Nord Pool fra de fem ulike strømområdene. Ved å sette en øvre og en nedre grense for timeprisen, kan du få indikasjoner på timer når strømprisen er over eller under disse grensene. Hvis du har en timesmålt anlegg kan du velge å slå av elektriske apparater som bruker mye strøm ved høye timepriser, eller benytte…

Free 4 8

8 Users
rating