Elskling AB

Apps:

Download Elskling Live Elskling Live icon
Elskling Live

Keep up to date on the hourly electricity rate in Sweden! Elskling Live displays the current hourly price in öre/kWh for the specified electricity area. The price displayed in the app or widget is the power exchange NordPool’s hourly rate. The app will make you aware of how the electricity prices change every hour and send a notification the hour…

Free 43 6.6

6.6 Users
rating
Download NTE strømpris NTE strømpris icon
NTE strømpris

Appen viser timepriser fra kraftbørsen Nord Pool fra de fem ulike strømområdene. Ved å sette en øvre og en nedre grense for timeprisen, kan du få indikasjoner på timer når strømprisen er over eller under disse grensene. Hvis du har en timesmålt anlegg kan du velge å slå av elektriske apparater som bruker mye strøm ved høye timepriser, eller benytte…

Free 4 8

8 Users
rating