Euvit

 • Inglês básico 1

  Inglês básico 1

  $6.04

  Aplicação nº 1 para aprender língua inglesa! - absorva inglês de forma divertida – aprenda sem memorização e de forma natural! Quer REALMENTE CONHECER A LÍNGUA ESTRANGEIRA e logo pensar nela, isto é entender os falantes nativos e falar com o sotaque correto e sem traduzir? Então leia COM...

 • Inglês para viagens

  Inglês para viagens

  (16)

  (1)


  $6.04

  Aplicação nº 1 para aprender língua inglesa! - absorva inglês de forma divertida – aprenda sem memorização e de forma natural! Quer REALMENTE CONHECER A LÍNGUA ESTRANGEIRA e logo pensar nela, isto é entender os falantes nativos e falar com o sotaque correto e sem traduzir? Então leia COM...

 • Inglês básico 2

  Inglês básico 2

  $6.04

  Aplicação nº 1 para aprender língua inglesa! - absorva inglês de forma divertida – aprenda sem memorização e de forma natural! Quer REALMENTE CONHECER A LÍNGUA ESTRANGEIRA e logo pensar nela, isto é entender os falantes nativos e falar com o sotaque correto e sem traduzir? Então leia COM...

 • Verbos irregulares PT

  Verbos irregulares PT

  $6.04

  Os verbos irregulares com o método baseado nas evidências científicas e já confirmado pelos nossos clientes como o método mais efetivo para o ensino de línguas estrangeiras para os autodidatas. Você aprende SÓ a pronúncia correta – ouve somente os verdadeiros falantes nativos. O curso contém: *...

 • Inglês do cotidiano

  Inglês do cotidiano

  (61)

  (84)


  FREE

  Aplicação nº 1 para aprender língua inglesa! - absorva inglês de forma divertida – aprenda sem memorização e de forma natural! A aplicação é acessível GRATUITAMENTE em Windows Store. O seu conteúdo textual na sua extensão completa vai ser disponível imediatamente depois da descarga e da...

 • 基础英语1

  基础英语1

  $6.04

  英文学习应用程序 – 娱乐学习英语 – 不用死记硬背,自然学习! 您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 – 最有效的记忆方式,通过逻辑思维接受、储存信息(整个句子,故事)。儿童通过这个方式学习母语,您也来尝试一下吧?!首先倾听,然后模仿,最后将词汇连接起来造句。您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。...

 • Podstawowy angielski 2

  Podstawowy angielski 2

  $6.04

  #1 aplikacja do angielskiego – wchłaniaj angielski zabawnie – ucz się bez wkuwania i naturalnie! Chcesz NAPRAWDĘ OPANOWAĆ JĘZYK OBCY i od razu w nim także MYŚLEĆ, tj. zrozumieć rodzimych użytkowników języka i mówić z właściwym akcentem bez tłumaczenia? Potem UWAŻNIE czytaj dalej! Nauka...

 • PREMIUM 영어

  PREMIUM 영어

  (80)

  (3)


  FREE

  # 영어 학습 어플리케이션 1개 – 영어를 흥미롭게 공부해 보세요 – 벼락공부를 하지 말고 자연스럽게 학습해 보세요! 애플리케이션 는 Google Play 에서 무료로 제공됩니다. 모바일 기기에 다운로드 한 후 이것을 실행 합니다, 전체 코스의 텍스트 내용은 충분한 용량이 있어야 이용 가능합니다. 각 레슨의 음성 트랙 세트 혹은 전체 코스 완전 판은 구매해야 합니다. 외국어를 통달하여 직접 외국어로 생각하며, 즉 원어민들이 하는 말을 정확히 알아 듣고 유창한 발음으로 말하는 것을 희망하시나요? 그럼 주의 깊게 다음 내용을...

 • Obchodná angličtina

  Obchodná angličtina

  (69)

  (4)


  FREE

  # 1 aplikácia pre angličtinu - vstrebávajte angličtinu zábavne - učte sa bez bifľovania a prirodzene! Aplikácia je ZDARMA dostupná na Google Play. Po jej stiahnutí do vášho mobilného zariadenia a spustení, je ihneď dostupný textový obsah celej aplikácie v plnom rozsahu. Zvukové nahrávky sú...

 • Angielski PREMIUM

  Angielski PREMIUM

  (53)

  (6)


  FREE

  #1 aplikacja do angielskiego – wchłaniaj angielski zabawnie – ucz się bez wkuwania i naturalnie! Aplikacja jest dostępna ZA DARMO na Google Play. Po jej pobraniu do urządzenia i włączeniu, od razu dostępna jest zawartość tekstowa całej aplikacji, i to w pełnym zakresie. Nagrania dźwiękowe są...

 • 不规则动词

  不规则动词

  $6.04

  使用独一无二的方法学习不规则动词,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可,这是自学者学习外语最有效的方法!您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。 培训包含 * 196不规则动词 * 591使用动词的例子 * 42分钟动词阅读 * 1873独特的单词(词汇) 这个方法的优点 * 自然方法的学习 * 不需要字典(逐字翻译) *您将会听懂该语言的母语使用者(英国和美国人) *您可以被动学习 – 只要您愿意在哪里都可以 *物有所值 价格/结果 SmartLanguage使用如此简单和友好。没有不必要的细枝末节。 模拟英国环境,对学习英文来说是最好的方法!...

 • Inglese basico 2

  Inglese basico 2

  $6.04

  #1 applicazione per l'inglese – assorba l'inglese con divertimento – apprenda naturalmente senza sgobbare! Vorresti veramente PARLARE INGLESE e direttamente PENSARE in INGLESE? Se sei interessato a capire i madrelingua, parlare con un'autentica e corretta pronuncia, senza alcun...

 • Verbi irregolari

  Verbi irregolari

  $6.04

  Verbi irregolari nel metodo, che è comprovato scientificamente e verificato per molti clienti nostri come il metodo più effettivo per apprendere le lingue straniere per gli autodidatti! Apprenderà SOLO la pronuncia corretta – perché ascolta solo veri madrelingua. Il corso include: * 196 verbi...

 • Anglické nepravidelné slovesá

  Anglické nepravidelné slovesá

  $6.04

  Nepravidelné slovesá metódou vedecky podloženou a už overenou mnohými našimi zákazníkmi. Je to najefektívnejšia metóda pre výučbu cudzích jazykov pre samoukov! Naučíte sa IBA správnu výslovnosť – počujete iba naozajstných rodených hovorcov. Kurz obsahuje: * 196 nepravidelných slovies * 591...

 • 旅游英语

  旅游英语

  $6.04

  您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 – 最有效的记忆方式,通过逻辑思维接受、储存信息(整个句子,故事)。儿童通过这个方式学习母语,您也来尝试一下吧?!首先倾听,然后模仿,最后将词汇连接起来造句。您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。 每一个日常英语或商务英语课程是美国和英国本土人精心准备的。主题是根据现实生活中是常见的情况设计。 该方法的优点 *不用死记硬背单词...

 • Are you this developer?