Euvit

 • 基础英语1

  $5.95

  英文学习应用程序 – 娱乐学习英语 – 不用死记硬背,自然学习! 您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 – 最有效的记忆方式,通过逻辑思维接受、储存信息(整个句子,故事)。儿童通过这个方式学习母语,您也来尝试一下吧?!首先倾听,然后模仿,最后将词汇连接起来造句。您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。...

 • Базовый английский 1

  $5.92

  #1 Приложение для английского – изучайте английский интересно – учитесь без зубрежки и естественным путем! Вы хотите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛАДЕТЬ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ и ДУМАТЬ на иностранном языке, т. е. понимать носителей языка и говорить с правильным акцентом без постоянного перевода с родного на...

 • 기초 영어 1

  $5.95

  # 영어 학습 어플리케이션 1개 – 영어를 흥미롭게 공부해 보세요 – 벼락공부를 하지 말고 자연스럽게 학습해 보세요! 외국어를 통달하여 직접 외국어로 생각하며, 즉 원어민들이 하는 말을 정확히 알아 듣고 유창한 발음으로 말하는 것을 희망하시나요? 그럼 주의 깊게 다음 내용을 읽어 보세요! 저희가 제공하는 영어학습 방법이 완전히 유일하며 과학적 근거에 의해 만들어진 방법입니다. 전 세계 고객들에 의해 이미 그 효율성이 확인된 바 있습니다. 외국어 자력 학습자를 위한 학습방법으로서 그 효율성이 가장 높은 학습 방법입니다....

 • 基本英会話Ⅰ

  $5.95

  #1英会話アプリケーション 楽しんで英会話を吸収する 詰め込まず、自然に学ぶ!...

 • 관광 영어

  $5.92

  # 영어 학습 어플리케이션 1개 – 영어를 흥미롭게 공부해 보세요 – 벼락공부를 하지 말고 자연스럽게 학습해 보세요! 외국어를 통달하여 직접 외국어로 생각하며, 즉 원어민들이 하는 말을 정확히 알아 듣고 유창한 발음으로 말하는 것을 희망하시나요? 그럼 주의 깊게 다음 내용을 읽어 보세요! 저희가 제공하는 영어학습 방법이 완전히 유일하며 과학적 근거에 의해 만들어진 방법입니다. 전 세계 고객들에 의해 이미 그 효율성이 확인된 바 있습니다. 외국어 자력 학습자를 위한 학습방법으로서 그 효율성이 가장 높은 학습 방법입니다....

 • 기초 영어 2

  $5.92

  # 영어 학습 어플리케이션 1개 – 영어를 흥미롭게 공부해 보세요 – 벼락공부를 하지 말고 자연스럽게 학습해 보세요! 외국어를 통달하여 직접 외국어로 생각하며, 즉 원어민들이 하는 말을 정확히 알아 듣고 유창한 발음으로 말하는 것을 희망하시나요? 그럼 주의 깊게 다음 내용을 읽어 보세요! 저희가 제공하는 영어학습 방법이 완전히 유일하며 과학적 근거에 의해 만들어진 방법입니다. 전 세계 고객들에 의해 이미 그 효율성이 확인된 바 있습니다. 외국어 자력 학습자를 위한 학습방법으로서 그 효율성이 가장 높은 학습 방법입니다....

 • 基础英语2

  $5.95

  英文学习应用程序 – 娱乐学习英语 – 不用死记硬背,自然学习! 您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 – 最有效的记忆方式,通过逻辑思维接受、储存信息(整个句子,故事)。儿童通过这个方式学习母语,您也来尝试一下吧?!首先倾听,然后模仿,最后将词汇连接起来造句。您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。...

 • トラベル英会話

  $5.95

  #1英会話アプリケーション 楽しんで英会話を吸収する 詰め込まず、自然に学ぶ!...

 • Английский для путешествий

  $5.92

  #1 Приложение для английского – изучайте английский интересно – учитесь без зубрежки и естественным путем! Вы хотите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛАДЕТЬ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ и ДУМАТЬ на иностранном языке, т. е. понимать носителей языка и говорить с правильным акцентом без постоянного перевода с родного на...

 • Angličtina pre cestovanie

  $5.95

  # 1 aplikácia pre angličtinu - vstrebávajte angličtinu zábavne - učte sa bez bifľovania a prirodzene! Chcete CUDZÍ JAZYK NAOZAJ OVLÁDAŤ a rovno v ňom aj myslieť, t.j. rozumieť rodeným hovorcom a hovoriť so správnym prízvukom bez prekladania? Potom POZORNE čítajte ďalej! Výučba angličtiny...

 • Inglês para viagens

  (16)

  (1)


  $5.92

  Aplicação nº 1 para aprender língua inglesa! - absorva inglês de forma divertida – aprenda sem memorização e de forma natural! Quer REALMENTE CONHECER A LÍNGUA ESTRANGEIRA e logo pensar nela, isto é entender os falantes nativos e falar com o sotaque correto e sem traduzir? Então leia COM...

 • 基本英会話Ⅱ

  $5.92

  #1英会話アプリケーション 楽しんで英会話を吸収する 詰め込まず、自然に学ぶ!...

 • 旅游英语

  $5.95

  您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 – 最有效的记忆方式,通过逻辑思维接受、储存信息(整个句子,故事)。儿童通过这个方式学习母语,您也来尝试一下吧?!首先倾听,然后模仿,最后将词汇连接起来造句。您只需要学会正确的发音 – 您听到的是母语发音。 每一个日常英语或商务英语课程是美国和英国本土人精心准备的。主题是根据现实生活中是常见的情况设计。 该方法的优点 *不用死记硬背单词...

 • 超值英语

  (59)

  (3)


  FREE

  英文学习应用程序 – 娱乐学习英语 – 不用死记硬背,自然学习! Google Play 免费提供此应用程序。当程序下载到您的设备上后,就会立即启动应用程序的全部文本内容。音频录音可是包括在内的。 您想真正学会使用外语,直接用外语思考,不用翻译理解母语使用者,学会正确发音么?请注意! 使用独一无二的方法学习英语,该方法已经经过科学验证,并受到本产品全球用户的认可。这是自学者学习外语最有效的方法。可以调动97%的感知神经,并开启逻辑记忆 –...

 • PREMIUM İngilizce

  (34)

  (86)


  FREE

  #1 aplikacja do angielskiego – wchłaniaj angielski zabawnie – ucz się bez wkuwania i naturalnie! Aplikacja jest dostępna ZA DARMO na Google Play. Po jej pobraniu do urządzenia i włączeniu, od razu dostępna jest zawartość tekstowa całej aplikacji, i to w pełnym zakresie. Nagrania dźwiękowe są...

 • Are you this developer?