GobbySoft - Logo

GobbySoft

Apps:

Download Baby Teller - Kể truyện cho bé Baby Teller - Kể truyện cho bé icon
Baby Teller - Kể truyện cho bé

BabyTeller brings stories to children at bed time. 1. Online playing the audio stories with amazing picture 2. Over 720 stories in kinds: - Fairy tales - Legendary stories - Poems - Fables 3. Support free hand playing (auto next page) 4. Display randomize the list of stories. *This application is supported Vietnamese only *This application with a…

Free 130 7.6

7.6 Users
rating
Download Ô Long Viện 2 Ô Long Viện 2 icon
Ô Long Viện 2

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 105 8.8

8.8 Users
rating
Download Mikie Hara Collection v1 Mikie Hara Collection v1 icon
Mikie Hara Collection v1

Mikie Hara Profession: Actress and gravure idol Birthdate: 1987-Jul-03 Birthplace: Murakami, Niigata, Japan Height: 163cm Star sign: Cancer Blood type: O Talent agency: Oscar Promotion

Free 28 8.8

8.8 Users
rating
Download Ô Long Viện 18 Ô Long Viện 18 icon
Ô Long Viện 18

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 20 9.6

9.6 Users
rating
Download Ô Long Viện 3 Ô Long Viện 3 icon
Ô Long Viện 3

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 16 8.2

8.2 Users
rating
Download Ô Long Viện 1 Ô Long Viện 1 icon
Ô Long Viện 1

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 16 7.2

7.2 Users
rating
Download Ô Long Viện 7 Ô Long Viện 7 icon
Ô Long Viện 7

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 12 9

9 Users
rating
Download Ô Long Viện 6 Ô Long Viện 6 icon
Ô Long Viện 6

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 11 9

9 Users
rating
Download Mikie Hara Collection v02 Mikie Hara Collection v02 icon
Mikie Hara Collection v02

Mikie Hara Profession: Actress and gravure idol Birthdate: 1987-Jul-03 Birthplace: Murakami, Niigata, Japan Height: 163cm Star sign: Cancer Blood type: O Talent agency: Oscar Promotion

Free 9 9.4

9.4 Users
rating
Download Ô Long Viện 5 Ô Long Viện 5 icon
Ô Long Viện 5

Ô Long Viện là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả Au Yao Hsing thực hiện. Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó. Truyện xoay quanh 4 thầy trò ở ngôi chùa Ô Long Viện (hoặc là Thuyền Viện Ô Long). Tuyến nhân vật rất đa dạng, mỗi người mang một tín…

Free 9 9.2

9.2 Users
rating

Summary:

GobbySoft first app (Ô Long Viện 1) was published 3 years ago and the last one (Ô Long Viện 20) was published 3 years ago .

Android total downloads for GobbySoft apps sum 42000 (the most downloaded Ô Long Viện 2 for Android).

The average users' rating for GobbySoft apps is 4.26/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Books & Reference
  • -35 apps in the category Entertainment