HE THONG VIET - Logo

HE THONG VIET

Apps:

Download Smart Outlets Smart Outlets icon
Smart Outlets

o Điều khiển từ xa bằng tin nhắn hoặc app di động. o Cấp quyền điều khiển theo số điện thoại. o Hẹn giờ, nhận cảm biến, chạy theo kịch bản. o Nhá máy để điều khiển. o Nhắn tin, nhá máy theo chương trình. o Ứng dụng: điều khiển tự động trong nông nghiệp, dân dụng, ký túc xá, trường học, quảng cáo. Báo trộm, báo động từ xa. Nhắn tin, nhá máy tự động.…

Free 11 9

9 Users
rating
Download V-SYS LOGICS V-SYS LOGICS icon
V-SYS LOGICS

Ứng dụng giao tiếp với bộ VSYS CONTROLLER

Free 9 9.6

9.6 Users
rating
Download V-SYS REMOTE PRO V-SYS REMOTE PRO icon
V-SYS REMOTE PRO

Điều khiển, xem trạng thái các thiết bị nhà thông minh.

Free 7 8.6

8.6 Users
rating

Summary:

HE THONG VIET has 4 apps available in Google Play.

HE THONG VIET first app (V-SYS LOGICS) was published 2 years ago and the last one (Alo Door) was published 1 year ago .

Android total downloads for HE THONG VIET apps sum 350 (the most downloaded V-SYS LOGICS for Android).

The average users' rating for HE THONG VIET apps is 3.40/5.

Google Play categories distribution:

  • -3 apps in the category Productivity
  • -1 apps in the category Tools