HE THONG VIET

 • VSYS REMOTE V2

  (80)

  (4)


  FREE

  Điều khiển VLC

 • Alolaha Payment

  FREE

  Thanh toán tiền khi mua sản phẩm của máy bán hàng bằng qrcode.

 • Smart Outlets

  (74)

  (7)


  FREE

  o Điều khiển từ xa bằng tin nhắn hoặc app di động. o Cấp quyền điều khiển theo số điện thoại. o Hẹn giờ, nhận cảm biến, chạy theo kịch bản. o Nhá máy để điều khiển. o Nhắn tin, nhá máy theo chương trình. o Ứng dụng: điều khiển tự động trong nông nghiệp, dân dụng, ký túc xá, trường học, quảng cáo....

 • VSYS LOGIC

  (48)

  (6)


  FREE

  Ứng dụng giao tiếp với bộ VSYS CONTROLLER

 • Are you this developer?