HE THONG VIET

 • Smart Outlets

  (32)

  (6)


  FREE

  o Điều khiển từ xa bằng tin nhắn hoặc app di động. o Cấp quyền điều khiển theo số điện thoại. o Hẹn giờ, nhận cảm biến, chạy theo kịch bản. o Nhá máy để điều khiển. o Nhắn tin, nhá máy theo chương trình. o Ứng dụng: điều khiển tự động trong nông nghiệp, dân dụng, ký túc xá, trường học, quảng cáo....

 • VSYS LOGIC

  (74)

  (5)


  FREE

  Ứng dụng giao tiếp với bộ VSYS CONTROLLER

 • VSYS REMOTE V2

  (80)

  (4)


  FREE

  Điều khiển VLC

 • Are you this developer?