HiLuDuThe - Logo

HiLuDuThe

Apps:

Download Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh icon
Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh

- Chức năng đọc nội dung lịch sử load nhanh, dễ đọc với giao diện bắt mắt, đặc biệt không cần kết nối mạng vẫn đọc được. - Chức năng xem và tìm kiếm các địa danh lịch sử trên đất nước Việt Nam thông qua Google Map. Có thể thực hiện thao tác tìm đường đi đến địa điểm và hiển thị thời gian ước tính tơ…

Free 191 9.4

9.4 Users
rating

Summary:

HiLuDuThe has 1 apps available in Google Play.

HiLuDuThe first app (Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh) was published 2 years ago .

Android total downloads for HiLuDuThe apps sum 5000 (the most downloaded Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh for Android).

The average users' rating for HiLuDuThe apps is 4.70/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Education