hptsoft.com

  • Bầu cua nhà cái

    (48)

    (4)


    FREE

    Đây là trò chơi dân gian được mọi người yêu thích. Trò chơi dựa trên bàn cờ với 6 biểu tượng: BẦU, CUA, TÔM, CÁ, GÀ, NAI và 3 hột xí ngầu với các mặt tương ứng với các biểu tượng trên bàn cờ. Người chơi sử dụng bàn chơi như các hột xí ngầu để lắc. Bàn xí ngầu sẽ hiện các quân cờ ngẫu nhiên....

  • Are you this developer?