hptsoft.com - Logo

hptsoft.com

Apps:

Download Bầu cua Bầu cua icon

Bầu cua

Đây là trò chơi dân gian được mọi người yêu thích. Trò chơi dựa trên b...

Free | 7.8 84

7.8 Users
rating
Download Bầu cua nhà cái Bầu cua nhà cái icon

Bầu cua nhà cái

Đây là trò chơi dân gian được mọi người yêu thích. Trò chơi dựa trên b...

Free | 6.8 20

6.8 Users
rating

Summary:

hptsoft.com has 2 apps available and 2 deleted apps in Google Play.

hptsoft.com first app (Bầu cua - deleted) was published 1 year ago and the last one (Bầu cua nhà cái) was published 7 months ago .

Android total downloads for hptsoft.com apps sum 21100 (the most downloaded Bầu cua - deleted for Android).

The average users' rating for hptsoft.com apps is 3.60/5.

Google Play categories distribution:

  • -3 apps in the category Card
  • -1 apps in the category Social