JFox.sk

 • Radio Lumen

  (48)

  (6)


  FREE

  Radio player for Radio Lumen. A simple player for Radio Lumen (with adjustable quality). Applications with very low memory footprint cell phone. Radio Lumen is Slovak Catholic radio for the whole family with evangelistic mission.

 • Post codes Norway

  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Norway - NO. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Macedonia

  (16)

  (2)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Macedonia - MK. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Netherlands

  (16)

  (2)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Netherlands - NL. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes New Zealand

  (40)

  (2)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for New Zealand - NZ. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Martinique

  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Martinique - MQ. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Luxembourg

  (64)

  (4)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Luxembourg - LU. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Mexico

  (54)

  (43)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Mexico - MX. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Philippines

  (43)

  (3)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Philippines - PH. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Post codes Moldova

  (59)

  (10)


  FREE

  Simple application for searching post codes (ZIP codes) for Moldova - MD. Features: - Postcode list - Search by ZIP Code or location name - View details postcode and location - Show on map - Navigation - Application sharing - 100% FREE - Etc.

 • Simple text to speech

  (30)

  (180)


  FREE

  This application is for simple convert text to speech. Aplikácia na jednoduchý prevod textu na reč.

 • GRadio

  (80)

  (1)


  FREE

  Gospel Internet radio for everyone who likes good music Gospelové internetové rádio pre všetkých, ktorí majú radi dobrú hudbu.

 • Flashlight Pro

  (22)

  (11)


  FREE

  Flashlight Pro is a simple application of lighting with camera flash or screen. Flashlight Pro je jednoduchá aplikácia na svietenie pomocou blesku fotoaparátu alebo pomocou displeja.

 • Are you this developer?