Loi Huynh

  • Dat Bom v1.0

    $1.00

    Nếu bạn là một trong những người thưởng thức trò chơi truyền thống "người đàn ông Bomber", bạn sẽ có cơ hội để nhìn thấy nó đang được phát triển trong v1.0 anh hùng Bomb. Tuy nhiên, các tính năng mới hoàn toàn sẽ làm hài lòng bạn. Bomb Hero là một trò chơi đơn giản, được thực hiện dựa...

  • Are you this developer?