Loi Huynh

 • Dat Bom v1.0

  Dat Bom v1.0

  $1.00

  Nếu bạn là một trong những người thưởng thức trò chơi truyền thống "người đàn ông Bomber", bạn sẽ có cơ hội để nhìn thấy nó đang được phát triển trong v1.0 anh hùng Bomb. Tuy nhiên, các tính năng mới hoàn toàn sẽ làm hài lòng bạn. Bomb Hero là một trò chơi đơn giản, được thực hiện dựa...

 • Bomb Hero v1.0

  Bomb Hero v1.0

  (58)

  (129)


  FREE

  If you are the one who enjoy the traditional game "Bomber man", you will have chance to see it being developed in this Bomb Hero v1.0. However, the new features are totally going to pleasing you. Bomb Hero is a simple game, which is made based on an old classic game. However, players...

 • Are you this developer?