LongVan Soft Solution

Apps:

Download Cloud Monitor Cloud Monitor icon
Cloud Monitor

Cloud Monitor là ứng dụng miễn phí, được thiết kế để giúp bạn theo dõi lưu lượng truy cập vào data center (trung tâm dữ liệu) hoặc server (máy chủ) của mình theo thời gian thực ngay trên thiết bị di động (smart phone/ tablet) của mình. Cloud Monitor sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về các luồng vận chuyển từ mỗi khách hàng đến data center hoặc…

Free 5 10

10 Users
rating
Download Nhóm Xe Nhóm Xe icon
Nhóm Xe

Bạn là doanh nghiệp cho thuê xe? Bạn lo ngại vấn đề thiếu xe vào khoảng thời gian cao điểm hoặc chỉ sử dụng xe cho thuê một chiều và chiều còn lại phải chạy xe trống? Bạn muốn chia sẻ về tình trạng đầu xe của mình và tìm kiếm thông tin của các nhà xe khác để luân chuyển xe cho thuê nhàn rỗi? Ứng dụng miễn phí Nhóm Xe sẽ giúp bạn! Thông qua Nhóm X…

Free 3 10

10 Users
rating
Download SoftFlows Contact Sync SoftFlows Contact Sync icon
SoftFlows Contact Sync

Our application can: - Get contact from cloud server of Long Van Company. - Periodic update contacts information of the account.

Free 1 8

8 Users
rating
Download SoftFlows POS SoftFlows POS icon
SoftFlows POS

- Application that helps you manage orders, view sales reports over time. - Manage all your sale channel.

Free 0 0