LongVan Soft Solution

 • SoftFlows Contact Sync

  FREE

  Our application can: - Get contact from cloud server of Long Van Company. - Periodic update contacts information of the account.

 • SoftFlows POS

  FREE

  - Application that helps you manage orders, view sales reports over time. - Manage all your sale channel.

 • Cloud Monitor

  (80)

  (4)


  FREE

  Cloud Monitor là ứng dụng miễn phí, được thiết kế để giúp bạn theo dõi lưu lượng truy cập vào data center (trung tâm dữ liệu) hoặc server (máy chủ) của mình theo thời gian thực ngay trên thiết bị di động (smart phone/ tablet) của mình. Cloud Monitor sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về các...

 • Nhóm Xe

  (80)

  (3)


  FREE

  Bạn là doanh nghiệp cho thuê xe? Bạn lo ngại vấn đề thiếu xe vào khoảng thời gian cao điểm hoặc chỉ sử dụng xe cho thuê một chiều và chiều còn lại phải chạy xe trống? Bạn muốn chia sẻ về tình trạng đầu xe của mình và tìm kiếm thông tin của các nhà xe khác để luân chuyển xe cho thuê nhàn rỗi? Ứng...

 • SoftFlows Business

  FREE

  Thông tin các báo cáo bán hàng, báo cáo nhà kho và báo cáo kế toán.

 • Are you this developer?