MadeByJaffa

  • BLC Android

    (32)

    (19)


    FREE

    BLC Android je zvanična Android aplikacija Banja Luka College-a . Namijenjena je nastavnicima i studentima sa ciljem da im obezbijedi korisne informacije, kao što su: lokacija fakulteta, raspored ispitnih rokova, informacije o predavačima i predmetima kao i kontakt informacije. Funkcionalnosti...

  • Are you this developer?