Mai The Hung - Logo

Mai The Hung

Apps:

Download The Tetrix 10 The Tetrix 10 icon
The Tetrix 10

"The Tetrix 10" is cool game with simple interface and easy playing. You could put classic color objects with combined square blocks into the 10x10 gird panel. If you fill objects to table with full rows or columns you could get score.

Free 25 9.2

9.2 Users
rating
Download Lich So Lich So icon
Lich So

Phần mềm xem lịch việt nam, lý số và một số công cụ dịch lý - Xem Lịch Âm - Dương - Can Chi theo hệ lịch Việt Nam - Chọn ngày hoàng đạo, hắc đạo, ngày phù hợp, ngày thích ứng - Tung đồng xu, gieo quẻ dịch lý, xem ngày giờ, giải đoán sự kiện theo Mai Hoa Dịch - Xem đường đời dịch chuyển như thế nào bằng công cụ Bát Tự Hà lạc

Free 30 8.8

8.8 Users
rating
Download iDhammapada iDhammapada icon
iDhammapada

iDhammapada is a free Android application which use to read and study Dhammapada. You can view 423 "Dhamma Sentence" by four languages such as Pali, English, Chinese and Vietnamese with Pali text to speech.

Free 20 9

9 Users
rating
Download Tetrix Lines Tetrix Lines icon
Tetrix Lines

"Tetrix Lines" is a new block game with simple interface and easy playing. You will put classic block objects into 1010 grid panel. If there are 6 (7,8, 9 or 10) square with same color on a row or on a column then you could obtain score. You will obtain more score if you arrange more columns or rows Player could change suitable themes,…

Free 6 9

9 Users
rating
Download I Ching Horoscope I Ching Horoscope icon
I Ching Horoscope

iChing is a I Ching Horoscope tool that used to drop coins, view calendar with good day, bad day, personal daily horoscope and get information before do action or participate an event. You can use iChing when you have a problem, some difficult think or embarrassing action. And you also could use iChing like oracle tarot tool to forecast, guess, d…

Free 5 8.8

8.8 Users
rating
Download Xem Duong Doi Xem Duong Doi icon
Xem Duong Doi

Ứng dụng xem đường đời dịch chuyển như thế nào theo dịch lý. Bạn có thể dùng phương thức xem đường đời cổ xưa theo Bát Tự (tám chữ Can-Chi) và các con số được tính toán theo Hà Đồ - Lạc Thư của dịch lý để xem xét số mạng, tiền vận, hậu vận, các giai đoạn, theo từng năm của đời mình... Sau khi nhập thông tin ngày giờ sinh, giới tính, phần mềm sẽ h…

Free 4 8

8 Users
rating
Download Tetrix Bricks 10 Tetrix Bricks 10 icon
Tetrix Bricks 10

"Tetrix Bricks 10" is a color puzzle and fit blocks game with simple interface and easy playing. You could put classic puzzle tetrix objects into panel grid 1010 with full one or more rows or columns to get score. Have a nice day with "Tetrix Bricks 10/10"

Free 1 10

10 Users
rating
Download Gieo Que Dich Gieo Que Dich icon
Gieo Que Dich

Ứng dụng gieo quẻ dịch lý. Bạn có thể sử dụng phương pháp gieo 3 đồng xu cổ điển để có thêm thông giải quyết sự việc khi còn vướng mắc, băn khoăn trước quyết định của mình. Trước khi thực hiện gieo quẻ, giữ yên lặng và hướng ý nghĩ về điều cần muốn hỏi. Lần lượt kéo 3 đồng xu lên và thả xuống. Thực hiện 6 lần như thế, mỗi lần sẽ được một hào, 6 l…

Free 2 7

7 Users
rating
Download Lich So và Dich Ly Lich So và Dich Ly icon
Lich So và Dich Ly

Phần mềm dịch lý ứng dụng nổi tiếng từ năm 2000 trên Window nay đã có phiên bản cho Android - Xem lịch Âm - Dương - Can Chi - Bát quái, lịch ngày, lịch tháng, lịch hoàng đạo hắc đạo - Tung đồng xu, gieo quẻ Dịch - Xem sự kiện, ngày giờ theo Mai Hoa Dịch - Xem đường đời của ai đó sẽ "dịch" như thế nào theo thời gian bằng công cụ Bát Tự Hà…

$4.48 1 2

2 Users
rating
Download Dot in Hole Dot in Hole icon
Dot in Hole

"Dot to Hole" is a simple game to relax in free time. You will touch and move a circle into a black hole to get score.

Free 1 10

10 Users
rating
Download Horoscope Coins Horoscope Coins icon
Horoscope Coins

Divination Coins is a simple oracle tool to help you guest, forecast or predict about your works, job, actions,...with ancient methodology. You can have helpful information to decide to do something as a meeting, a buying, a traveling,... Have a nice day with "Horoscope Coins".

Free 0 0

Summary:

Mai The Hung has 15 apps available in Google Play.

Mai The Hung first app (Bon Lines) was published 2 years ago and the last one (Gieo Que Dich) was published 3 months ago .

Android total downloads for Mai The Hung apps sum 3932 (the most downloaded Jewel Fruit Boom for Android).

The average users' rating for Mai The Hung apps is 4.01/5.

Google Play categories distribution:

  • -3 apps in the category Arcade
  • -4 apps in the category Puzzle
  • -5 apps in the category Lifestyle
  • -3 apps in the category Tools