Mai The Hung

 • Dịch lý ứng dụng

  Dịch lý ứng dụng

  $4.20

  Phần mềm dịch lý ứng dụng nổi tiếng từ năm 2000 trên Window nay đã có phiên bản cho Android - Xem lịch Âm - Dương - Can Chi - Bát quái, lịch ngày, lịch tháng, lịch hoàng đạo hắc đạo - Tung đồng xu, gieo quẻ Dịch - Xem sự kiện, ngày giờ theo Mai Hoa Dịch - Xem đường đời của ai đó sẽ...

 • Lịch Số

  Lịch Số

  (78)

  (10)


  FREE

  Phần mềm xem lịch số và một số dịch lý ừng dụng - Lịch Âm - Dương - Can Chi và Dịch số - Các ứng dụng Dịch lý: Mai Hoa Dịch, Gieo quẻ, xem ngày giờ, sự kiện, xem đường đời bằng công cụ Bát tự Hà lạc

 • Bon Lines

  Bon Lines

  (80)

  (5)


  FREE

  Bon Lines is a classic line game with simple and nice interface...

 • iDhammapada

  iDhammapada

  (80)

  (10)


  FREE

  iDhammapada is a free Android application which use to read and study Dhammapada. You can view 423 "Dhamma Sentence" by four languages such as Pali, English, Chinese and Vietnamese with Pali text to speech.

 • Jewels and Fruits

  Jewels and Fruits

  (80)

  (7)


  FREE

  Jewels and Fruits is a bejeweled game with nice interface and simple playing. You will collect and arrange jewels more and more to obtain high score...

 • Are you this developer?