matto

Apps:

Download Local weather Local weather icon
Local weather

The application "Local weather" gives you the overview of the weather data. You can select locations from all countries in the world. You can check out current weather information as well as a weakly weather forcast. The application gives you data about temperature, cloudiness, speed and direction of wind, and probability of precipitation…

Free 6.3K 7.8

7.8 Users
rating
Download Vremenska napoved Vremenska napoved icon
Vremenska napoved

Aplikacija “Vremenska napoved” nam omogoča pregled nad vremenskimi podatki za Slovenijo. Izbiramo lahko med okoli 200 kraji. Za vsak kraj so nam na voljo trenutne informacije o vremenu ter vremenska napoved za celoten teden. Še posebej natančno lahko vidimo kakšno bo vreme danes in jutri, saj nam prikaže podatke za ponoči, zjutraj, popoldne in zveč…

Free 552 8

8 Users
rating
Download Local weather USA Local weather USA icon
Local weather USA

The application "Local weather USA" gives us the overview of weather data for about 25000 towns from the United States of America.There is current weather information, as well as a weakly weather forcast. Forecast for the upcoming 3 days is very detailed. The application gives us data about temperature, humidity, speed and direction of w…

Free 125 8

8 Users
rating
Download Quick audio settings Quick audio settings icon
Quick audio settings

Application Quick audio settings helps us to quickly and easily manage audio settings. If you would like to set your audio profile settings(Nokia style) right on your home screen widget, then it is an application you need. Features: -Home screen widget -switch between ringer modes(Normal, Vibrate, Silent) -Mute and unmute your phone -Vibrate or…

Free 65 7.6

7.6 Users
rating
Download Rumene strani Rumene strani icon
Rumene strani

SLO: *Aplikacija "Rumene strani" s pomočjo spleta poišče telefonsko številko podjetja, ki jo potrebujemo. *V osnovi je telefonski imenik. *Povsem brezplačno lahko tako najdemo priljubljeno picerijo, gostilno, dostavo, trgovino ali katerokoli drugo podjetje, ki ga nimamo v imeniku. *Iščemo lahko po imenu, ter kraju. *Ko številko najde…

Free 9 8.6

8.6 Users
rating