MediaAtlas.si

Apps:

Download nValuta nValuta icon
nValuta

Aplikacija omogoča mobilni dostop do informacij o trgu nepremičnin v Sloveniji. Uporabniku za dano lokacijo poda informativne tržne vrednosti referenčnih nepremičnin, in sicer na podlagi Zbirke vrednotenja nepremičnin (ZVN). Poleg tega omogoča vpogled v nedavno sklenjene nepremičninske posle v njegovi neposredni okolici, in sicer po podatkih Eviden…

Free 26 6

6 Users
rating
Download RoofOfRock RoofOfRock icon
RoofOfRock

The mobile application is developed within the RoofOfRock project, bringing together 10 partners from Slovenia, Italy, Croatia and Bosnia and Herzegovina under the leadership of Geological Survey of Slovenia. The project was co-financed by the Adriatic IPA CBC Programme 2007 – 2013. The RoofOfRock project introduced a joint platform for the sustain…

Free 1 10

10 Users
rating