Mercilabs

 • Bible Wisdom!

  (80)

  (12)


  FREE

  This app contains over 200 verses from the Bible. Let them guide and inspire you in your daily life.

 • Famous Quotes...

  (18)

  (2)


  FREE

  Some funny quotes, some inspirational and motivational and others just weird! Contains more than 500 quotes and all of them are chosen carefully.

 • Quran Wisdom!

  FREE

  Get motivational and inspiring quotes, wisdoms and chapters from the Quran! Contains over 200 chapters and inspirational quotes that will give you guidance and inspiration in your everyday life,

 • Jag har aldrig... lite

  (50)

  (106)


  FREE

  Skrattfest utlovas! Jag har aldrig... är det perfekta spelet för att lära känna dina vänner på ett annorlunda sätt. Allt sker genom roliga och vågade erkännanden. Över 250 påståenden och regler. Håll utkik efter uppdateringar och andra applikationer från Mercilabs!

 • Ligga Gifta eller Döda

  (16)

  (1)


  $1.01

  Ligga, Gifta eller Döda är ett spel där du får namnet på tre personer och måste välja vem av dem du vill ha sex med, vem du vill gifta dig med och vem du skulle döda. Spelet är perfekt på fester eller när du är med kompisar och ni vill ha något roligt att prata om. Spelet öppnar upp för riktigt...

 • Jag har aldrig...

  (32)

  (1)


  $1.02

  Skrattfest utlovas! Jag har aldrig... är det perfekta spelet för att lära känna dina vänner på ett annorlunda sätt. Allt sker genom roliga och vågade erkännanden. Innehåller möjligheten att skriva egna påståenden! Dessutom finns det över 250 påståenden och regler. Håll utkik efter uppdateringar...

 • Ligga Gifta eller Döda Lite

  (56)

  (4)


  FREE

  Ligga, Gifta eller Döda är ett spel där du får namnet på tre personer och måste välja vem av dem du vill ha sex med, vem du vill gifta dig med och vem du skulle döda. Spelet är perfekt på fester eller när du är med kompisar och ni vill ha något roligt att prata om. Spelet öppnar upp för riktigt...

 • Ölspelet

  (53)

  (131)


  FREE

  Ölspelet höjer stämningen på partyt! Ölspelet är det klassiska partyspelet. Superenkelt att spela och ett perfekt spel för förfesten. Allt som behövs är något att dricka sen är det bara köra igång! Denna version innehåller två olika regeluppsättningar så ni kan välja de regler som passar er...

 • Sex Marry Kill Lite

  (22)

  (134)


  FREE

  Sex, Marry, Kill is a game where you're given three names of people and you must choose who you would have sex with, who you would marry and who you would kill. The game is perfect at partys and when you're with friends and need something to talk about. The game opens up for real funny...

 • Are you this developer?