Mrmisoa

 • Catholic Calendar

  Catholic Calendar

  (74)

  (9)


  FREE

  le calendrier liturgique .calendrier liturgique 2014 .devraient former .voir la Parole de Dieu

 • Funny English

  Funny English

  (80)

  (1)


  FREE

  VUI TIENG ANH ! .Ban gap kho khan khi hoc tieng anh sao? tai sao vay? hay de noi kho so khi hoc anh van tro nen la qua khu di ban hay thu hoc voi VUI TIENG ANH ... vui nhon, nhe nhang, de ghi nho hon, . tang tri nho bang viec lien tuong tu hinh anh den tu tieng anh, giup cho ti le ghi nho cao...

 • money from youtube

  money from youtube

  (75)

  (3)


  FREE

  .... Before you pick up that camera and start creating your own videos, consider some of the ways YouTube has altered the landscape of our everyday lives. You'll get some background, navigate around the site, and receive a little bit of philosophy as you are introduced to people who have...

 • lich cong giao

  lich cong giao

  (77)

  (77)


  FREE

  lich cong giao 2014 . lich phung vu nam 2014 . loi chua . hinh nen chua . gi chu: cong viec, ngay ki niem....

 • Baby Paint

  Baby Paint

  (80)

  (1)


  FREE

  BABYPAINT . let your kid have fun, naughty, coloring ... . making greeting cards. . as an artist...

 • Facebookmarketing

  Facebookmarketing

  (80)

  (1)


  FREE

  ...How can you effectively add Facebook to your overall marketing mix? Before you can answer that question, you have much to consider. Part I gives you an overview of some of the topics I discuss in detail in the book, such as how and why to build a presence on the social network, how to leverage...

 • Body language

  Body language

  (64)

  (6)


  FREE

  Body language is a natural part of all animal ... .The Body Is the Message .Of Animals and Territory .When Space Is Invaded .An Alphabet for Movement .Body Language: Use and Abuse...

 • Bitcoin

  Bitcoin

  (80)

  (1)


  FREE

  ..."Bitcoin is the world’s first decentralized digital currency. Unlike most existing payment systems, it does not rely on trusted authorities such as governments and banks to mediate transactions or issue currency. With Bitcoin,"... . What is a bitcoin? . Using Bitcoin . Technical...

 • 90' thu hut

  90' thu hut

  (80)

  (1)


  FREE

  Mục đích của cuốn sách này là diễn giải ba giai đoạn của quá trình tiếp xúc: gặp gỡ, thiết lập quan hệ và giao tiếp. Ba giai đoạn này xảy ra nhanh chóng và chồng chéo, đan xen vào nhau. Mục đích của chúng ta là làm cho quá trình này trở nên tự nhiên, trôi chảy và dễ dàng nhất trong khả năng vốn...

 • the 80/20 principle

  the 80/20 principle

  (80)

  (2)


  FREE

  What is the 80/20 Principle? The 80/20 Principle tells us that in any population, some things are likely to be much more important than others. A good benchmark or hypothesis is that 80 per cent of results or outputs flow from 20 per cent of causes, and sometimes from a much smaller proportion of...

 • office 2013 windows 8

  office 2013 windows 8

  (69)

  (109)


  FREE

  how to use office 2013 with windows 8 tutorial For this guide we will be focussing on the most used office applications: Word, Excel, PowerPoint and Outlook... .Microsoft Word 2013 .Microsoft PowerPoint 2013 .Microsoft Excel 2013 .Microsoft Outlook 2013...

 • Suy nghi lam giau

  Suy nghi lam giau

  (77)

  (8)


  FREE

  ... Công thức thành đạt kỳ diệu xuất phát từ tư tưởng của ông Carneghi, đã mang lại cho ông một gia sản khổng lồ, phải được đem trang bị cho những người không có thời gian nghiên cứu cách kiếm tiền vốn rất lâu và khó nhọc.... .CƠ HỘI ĐẾN TỪ CỬA SAU . .MỘT TRIỆU ĐÔLA TRONG VÒNG MỘT TUẦN .Ở NGÃ BA...

 • Quy tac thanh cong

  Quy tac thanh cong

  (48)

  (2)


  FREE

  ....kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm quản lý và chiến lược kinh doanh luôn cung cấp những ý tưởng thiết thực và chiến lược khôn ngoan mà người ta có thể vận dụng để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực cuộc sống... .MỘT CUỘC SỐNG CÂN BẰNG . .SUY NGHĨ TÍCH CỰC...

 • How to using windows8.1

  How to using windows8.1

  (69)

  (11)


  FREE

  HOW TO USING WINDOWS8.1 .Setting Up Windows 8 .Getting to Know Windows .Setting Up Printers .Common Tasks .Computer Maintenance

 • 100 dieu doanh nhan can biet

  100 dieu doanh nhan can biet

  (64)

  (4)


  FREE

  Số lượng các doanh nghiệp trụ vững được sau quãng thời gian 2-3 năm đầu có lẽ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các doanh nghiệp được khai sinh. Có vô số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến một doanh nhân buộc phải đóng cửa công ty.... .THÚC ĐẨY NHỮNG PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN .LÀM CHỦ YẾU TỐ...

 • Are you this developer?