• SEARCH TYPE

  netWORKSoft group.

  Apps:

  Download จด บันทึก จด บันทึก icon
  จด บันทึก

  โปรแกรมใช้สำหรับ จด บันทึก โน๊ต เตือน นัดหมาย ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งฝั่ง Client/Server สามารถกำหนดรหัสผ่านให้แต่ละรายการบันทึก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล จึงไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับอีกต่อไป ทั้งนี้ยังสามารถบันทึกเสียงในระหว่างพิมพ์ข้อความไปด้วยได้ท…

  Free 436 8

  8 Users
  rating