Ondřej Vejtasa

Apps:

Download PDF Annotation PDF Annotation icon
PDF Annotation

Long press and insert your annotation. PDF Annotation is PDF annotator based on APV PDF Viewer. PDF Annotation is GNU GPL v3 Free Software. You can download source code at http://goo.gl/zFALI. PDF Annotation and APV PDF Viewer are based on native MuPDF library.

Free 91 6.6

6.6 Users
rating
Download ČD SMS ČD SMS icon
ČD SMS

Jednoduché zobrazení SMS kódu jízdenky společnosti České dráhy na mobilním telefonu. Aplikace vhodná pro cestující, které už nebaví diktovat SMS kód jízdenky průvodčím. Aplikace Váš SMS kód sama načte z příchozí SMS zprávy a zobrazí dostatečně zvětšený na displeji Vašeho telefonu tak, aby jej průvodčí mohl přečíst. V nastavení je možné zvolit tele…

Free 21 6

6 Users
rating