PeterGiurov

  • Drinker

    (61)

    (46)


    FREE

    Виртуален дрегер за изчисляване на промилите алкохол в кръвта при зададени пол, килограми, изпит алкохол и изминало време. Изчисленията са на статистическа база, като е възможно отклонение от индивидуалните за всеки резултати! Keywords: M-Tel, Mobiltel, HTC, Bulgaria, BG, Application Factory,...

  • Are you this developer?