Phạm Ngọc Hưng - Logo

Phạm Ngọc Hưng

Apps:

Download Edusoft For Android-S Edusoft For Android-S icon
Edusoft For Android-S

Phần mềm Edusoft for Android được thiết kế nhằm khai thác dữ liệu thời khóa biểu (TKB) kết xuất từ phần mềm quản lý đào tạo Edusoft hiện đang áp dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và một số cơ sở đào tạo khác. Edusoft for Android phiên bản 1.0 được thiết kế hoạt động tốt trên các Smart Phone chạy hệ điều hành Android 2.1 trở lên với…

Free 9 10

10 Users
rating
Download Edusoft For Android-T Edusoft For Android-T icon
Edusoft For Android-T

Phần mềm Edusoft for Android được thiết kế nhằm khai thác dữ liệu thời khóa biểu (TKB) kết xuất từ phần mềm quản lý đào tạo Edusoft hiện đang áp dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và một số cơ sở đào tạo khác. Edusoft for Android phiên bản 3.0 được thiết kế hoạt động tốt trên các Smart Phone chạy hệ điều hành Android 4.0 trở lên với…

Free 5 10

10 Users
rating

Summary:

Phạm Ngọc Hưng has 1 apps available and 1 deleted apps in Google Play.

Phạm Ngọc Hưng first app (Edusoft For Android-S) was published 1 year ago and the last one (Edusoft For Android-T) was published 1 year ago .

Android total downloads for Phạm Ngọc Hưng apps sum 200 (the most downloaded Edusoft For Android-S for Android).

The average users' rating for Phạm Ngọc Hưng apps is 5.00/5.

Google Play categories distribution:

  • -2 apps in the category Entertainment