PHANTHANG

 • Funny Clock Widget

  $0.99

  Funny Clock Widget has some funtions as watching time, alarm... Style Clock: + Busy Work. + Math Clock. + Sexy Clock. + Funny Clock. + Updating...

 • Sms To List

  (80)

  (1)


  FREE

  Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

 • Are you this developer?