Phạm Ngọc Hưng

 • Edusoft For Android-T

  (80)

  (5)


  FREE

  Phần mềm Edusoft for Android được thiết kế nhằm khai thác dữ liệu thời khóa biểu (TKB) kết xuất từ phần mềm quản lý đào tạo Edusoft hiện đang áp dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và một số cơ sở đào tạo khác. Edusoft for Android phiên bản 3.0 được thiết kế hoạt động tốt trên các...

 • Edusoft For Android-S

  (80)

  (2)


  FREE

  Phần mềm Edusoft for Android được thiết kế nhằm khai thác dữ liệu thời khóa biểu (TKB) kết xuất từ phần mềm quản lý đào tạo Edusoft hiện đang áp dụng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và một số cơ sở đào tạo khác. Edusoft for Android phiên bản 1.0 được thiết kế hoạt động tốt trên các...

 • Are you this developer?