QT Group

 • Ten Ban Nghia Gi

  Ten Ban Nghia Gi

  FREE

  Bạn thông minh, tài năng hay vui tính...? Tất cả những tính cách đó đều được thể hiện thông qua cái tên của bạn. Làm sao để biết được điều đó? Hãy dùng ứng dụng Tên Bạn Nghĩa Gì! Chỉ cần nhập tên của bạn hoặc của bất kỳ ai, bạn có thể thấy được các tính cách và đặc điểm của họ thông qua tên....

 • Funny Tree Videos

  Funny Tree Videos

  (62)

  (41)


  FREE

  Health Benefits of Laughter: - Laughing lowers blood pressure - Reduces stress hormone levels - Fun ab workout - Improves cardiac health - Boosts T cells - Triggers the release of endorphins - Produces a general sense of well-being - Relaxes the whole body - Boosts the immune system - Triggers...

 • Are you this developer?