Ring's Product - Logo

Ring's Product

Apps:

Download lich chieu phim gala lote cine lich chieu phim gala lote cine icon
lich chieu phim gala lote cine

Phần mềm đơn giản dễ sử dụng Update dữ liệu để lấy data theo rạp user muốn Có bản đồ và giá vé trong menu pop up Khi đã update không cần dùng 3g để update lại Chỉ dùng internet khi update Phần mềm miễn phí không có quảng cáo! Cám ơn

Free 5 9.6

9.6 Users
rating
Download Memory Game Ren luyen tri nho Memory Game Ren luyen tri nho icon
Memory Game Ren luyen tri nho

Biswaroop Roy Chowdhury memory master & Ph.D.Nguyen Hong Phuong Memory game help to train your memory Specially made for memory group of FPT

Free 1 10

10 Users
rating

Summary:

Ring's Product has 2 apps available in Google Play.

Ring's Product first app (lich chieu phim gala lote cine) was published 2 years ago and the last one (Memory Game Ren luyen tri nho) was published 1 year ago .

Android total downloads for Ring's Product apps sum 60 (the most downloaded lich chieu phim gala lote cine for Android).

The average users' rating for Ring's Product apps is 4.90/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Educational
  • -1 apps in the category Travel & Local