• SEARCH TYPE

  robocon

  Apps:

  Download Kết quả học tập học sinh Kết quả học tập học sinh icon
  Kết quả học tập học sinh

  - Ứng dụng cho phép học sinh theo dõi kết quả học tập của bản thân cũng như phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con cái. - Những tính năng chính : + Nhập điểm các môn học và tính tổng kết từng môn và tổng kết chung ngay khi nhập điểm. Xem từng điểm của từng môn. + Nhập điểm dự kiến để xem mục tiêu điểm các môn để đạt được kết quả mong muốn.…

  Free 354 9

  9 Users
  rating
  Download Theo dõi kết quả học tập Theo dõi kết quả học tập icon
  Theo dõi kết quả học tập

  Ứng dụng giúp bạn theo dõi và tổng kêt kết quả học tập của học kì ngay lập tức. Hiển thị chi tiết từng điểm và cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin về điểm. Lưu thời khóa biểu. Đảm bảo an toàn qua việc đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng.

  Free 32 8.4

  8.4 Users
  rating