robocon

Apps:

Download Theo dõi kết quả học tập Theo dõi kết quả học tập icon
Theo dõi kết quả học tập

Ứng dụng giúp bạn theo dõi và tổng kêt kết quả học tập của học kì ngay lập tức. Hiển thị chi tiết từng điểm và cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin về điểm. Lưu thời khóa biểu. Đảm bảo an toàn qua việc đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng.

Free 33 8.2

8.2 Users
rating
Download Kết quả học tập học sinh Kết quả học tập học sinh icon
Kết quả học tập học sinh

- Ứng dụng cho phép bạn nhập điểm theo từng môn và theo từng hệ số điểm từ đó tính ra tổng kết từng môn cũng như tổng kết chung. Bạn cũng có thể quản lí môn học của mình theo từng học kì. - Chức năng lưu trữ thời khóa biểu sáng, trưa, chiều và tối theo từng tiết học. - Chức năng điểm dự kiến cho phép bạn nhập điểm dự kiến đạt được để xem trước kết…

Free 28 9.4

9.4 Users
rating