SAU - Logo

SAU

Apps:

Download Từ điển thuốc Từ điển thuốc icon
Từ điển thuốc

Từ điển thuốc là ứng dụng miễn phí giúp bạn truy cập thông tin về các loại thuốc lưu hành tại Việt Nam mà không cần kết nối Internet. Từ điển thuốc chứa thông tin về hơn 56000 tên thuốc. Với Từ điển thuốc bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhiều thông tin như: thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc, v.v… Chức năng ứng…

Free 1.5K 8.6

8.6 Users
rating

Summary:

SAU has 1 apps available and 1 deleted apps in Google Play.

SAU first app (Manga Portal) was published 2 years ago and the last one (Từ điển thuốc) was published 2 years ago .

Android total downloads for SAU apps sum 50100 (the most downloaded Từ điển thuốc for Android).

The average users' rating for SAU apps is 4.30/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Comics
  • -1 apps in the category Medical