selefler.com

 • Tecvid Ehkamlari Elifba 1

  (32)

  (6)


  FREE

  Əlif, Ləm, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) – yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükrə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil etmişik. (İbrahim, 1) LAYİHƏDƏ ƏMƏYİ KEÇƏNLƏR:...

 • Namaz ve zikrlerin Tehlili

  (43)

  (9)


  FREE

  Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadət...

 • Feziletli Emeller Az

  (72)

  (62)


  FREE

  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 16.09.2011-cu il tarixli № DK - 429/Q icazəsi əsasında çap edilmişdir Kitabda olan xəta və səhvləri düzəltmək üçün bura müraciət edə bilərsiniz: qudsihadisler@mail.ru Diqqət! Allahın ad və sifətləri yalnız Allaha xas...

 • Sehih Qudsi hedisler

  (69)

  (89)


  FREE

  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin № DK-168/B - 02.05.2013-cü il tarixli icazəsi əsasında çap edilmişdir İrad və təkliflərinizi bu elektron poçta göndərə bilərsiniz: qudsihadisler@mail.ru Hazırlayan:R. İsbarxanlı Tərcümə edən:Rəşad Rəhimli İxtisas...

 • Shyex Restoran

  (69)

  (6)


  FREE

  Salam Aleykum Sheyx Chay evi Ve halal nemetler

 • 10 Haqq

  (16)

  (7)


  FREE

  MÜQƏDDİMƏ Şükr və tə‘rif Allaha məxsusdur. Biz ona şükr edir, Onu tə‘rif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağış¬lanma diləyirik, nəfslərimizdəki şərdən, əməlləri¬mizdəki pis¬liklərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq. Allahın haqq yoluna yönəltdiyi şəxsi azdıran, azdır¬dığı şəxsi isə yoluna...

 • Ahli Sunna Eqidesi

  (22)

  (7)


  FREE

  MÜQƏDDİMƏ Həmd Allaha məxsusdur. Ondan sonra peyğəmbər gəlməyəcək Muhəmmədə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun! Fəzilətli qardaşımız Muhəmməd b. Saleh əl-Useyminin topladığı, Əhli Sünnə vəl Cəməanın əqidəsini əhatə edən - Allahın təkliyinə, ad və...

 • Hz Ali

  (26)

  (38)


  FREE

  HƏDİSLƏRLƏ HZ. ƏLİ MÖMİNLƏRİN ƏMİRİ ƏLİ B. ƏBU TALİBİN FƏZİLƏTI Bu Kitab, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 12 May 2008-ci İl Tarixli İcazəsi Əsasında Çap Edilmişdir №DK-40/H TƏRCÜMƏ EDƏN K. HÜSEYN REDAKTƏ EDƏN ABDURRAUF...

 • Sehih Dua Ve Zikrler

  (21)

  (37)


  FREE

  ƏHLİ SÜNNƏ VƏL CƏMAAT Sələfi Salihin Əqidəsi SƏHİH DUA VƏ ZİKİRLƏR KİTABI Bu Kitab, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 23 Sentyabr 2011-cu İl Tarixli İcazəsi Əsasında Çap Edilmişdir №DK-717/َQ TƏHQİQ: MUHƏMMƏD NƏSİRƏDDİN ƏL-ALBANİ TOPLAYAN VƏ TƏRCÜMƏ EDƏN:...

 • Sunnenin Islamda meqami

  (16)

  (20)


  FREE

  Məhəmməd Nasir əd-Din əl-Əlbani.

 • Quran oxumaqin savabi

  (80)

  (14)


  FREE

  Quran oxumaqin savabi

 • Aqidatul Vastiyye

  (78)

  (28)


  FREE

  Rus Dilinden Tercume Fərrahim Şeyxulİslam İbn Teymiyye Selefi

 • Göz Zinası K.Huseyn

  (29)

  (43)


  FREE

  ÖN SÖZ XUTBƏTUL-HACƏ Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərin-dən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki,...

 • PEYGƏMBƏRLƏRIN DƏVƏTİNİN AÇARI

  (24)

  (24)


  FREE

  ÖN SÖZ Həmd şəriki olmayan tək olan Allahadır. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə salavat və salam olsun! Nəfslərin tərbiyə edilməsi və təmizlənməsi insanların bir çoxunun əhəmiyyət vermədiyi vacib bir işdir. Yaxşılığın yayılıb, doğru yola yönələnlərin çox olmasına...

 • 60 sual

  (27)

  (55)


  FREE

  60 sual Muhammed ibn saleh el Useymin

 • Are you this developer?