SheinyApp

  • משכנתאפ

    (70)

    (59)


    FREE

    זהו לא עוד מחשבון משכנתא פשוט! משכנתאפ הוא סימולטור הלוואות מתקדם. בעזרת האפליקציה תוכלו לבדוק את התמהיל, שמציע לכם פקיד המשכנתאות בבנק, בעודכם יושבים מולו. בעזרת הסימולטור תגלו איך משפיעה ההצמדה למדד על ההחזר הסופי, כמו גם על כל תשלום ותשלום. האפליקציה מתאימה לא רק ללוקחי משכנתאות, אלא לכל מי...

  • Are you this developer?