Soncamedia

Apps:

Download Karaoke Connect Karaoke Connect icon
Karaoke Connect

songs search/select/control app for ACNOS karaoke players of Soncamedia * smart search: can quickly input 1st-letter (PingYing) or full words of song title, composer or artist (with avatar), support search by index, languages, genres, MIDI/KTV/REMIX filters, ... * Wi-Fi connect to all Karaoke Full HD 1080P, KTV Karaoke Wifi & MINI Karaoke Wif…

Free 472 8

8 Users
rating
Download Karaoke Search Karaoke Search icon
Karaoke Search

Ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho các các loại đầu máy Karaoke: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. Tính năng của ứng dụng: - Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tên đầy đủ của bài hát. - Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biến hiện nay: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. - Thoả sức h…

Free 283 7.8

7.8 Users
rating