Soncamedia

 • Karaoke Connect

  (67)

  (47)


  FREE

  Ứng dụng kết nối Wi-Fi với đầu karaoke ACNOS của Soncamedia để điều khiển, chọn bài hát * dùng cho các model độ nét cao 1080P: SK9038, SK9009, SK9008, SK9005, SK9018KTV-W, SK9018KTV, SK9050, SK9080, SK9000, SK9000S, SK9100 * tìm và chọn bài thông minh: chỉ cần nhập nhanh ký tự đầu (chữ viết tắt)...

 • Karaoke Search

  (40)

  (243)


  FREE

  Ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho các các loại đầu máy Karaoke: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. Tính năng của ứng dụng: -Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tên đầy đủ của bài hát. -Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biến hiện nay:...

 • Are you this developer?