Soncamedia

Apps:

Download Karaoke Connect Karaoke Connect icon
Karaoke Connect

songs search/select/control app for ACNOS karaoke players of Soncamedia * smart search: can quickly input 1st-letter (PingYing) or full words of song title, composer or artist (with avatar), support search by index, languages, genres, MIDI/KTV/REMIX filters, ... * Wi-Fi connect to all Karaoke Full HD 1080P, KTV Karaoke Wifi & MINI Karaoke Wif…

Free 587 8.2

8.2 Users
rating
Download Cloud Karaoke Soncamedia Cloud Karaoke Soncamedia icon
Cloud Karaoke Soncamedia

Ứng dụng hát karaoke trực tuyến thuần Việt, miễn phí, Cloud Karaoke cho phép kết nối đến máy chủ dịch vụ karaoke online (KOS) của Soncamedia để hát ngay hàng ngàn bài hát karaoke phổ biến với hoà âm thông dụng và chất lượng cao.

Free 638 7.2

7.2 Users
rating
Download Karaoke Search Karaoke Search icon
Karaoke Search

Ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho các các loại đầu máy Karaoke: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. Tính năng của ứng dụng: - Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tên đầy đủ của bài hát. - Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biến hiện nay: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. - Thoả sức h…

Free 285 7.8

7.8 Users
rating