Soncamedia

 • Karaoke Connect

  (67)

  (52)


  FREE

  Karaoke songs search and select/control app for ACNOS karaoke players of Soncamedia * smart search: quick input 1st-letter of full word (PingYing) of song title, composer or artist (with avatar), support search by languages, genres, ... * easy browse song lyrics and karaoke index, add songs to...

 • Karaoke Search

  (40)

  (244)


  FREE

  Ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho các các loại đầu máy Karaoke: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV. Tính năng của ứng dụng: -Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tên đầy đủ của bài hát. -Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biến hiện nay:...

 • Are you this developer?