Spidec

 • 600 essential words for toeic

  600 essential words for toeic

  (80)

  (15)


  FREE

  Ứng dụng được xây dựng dựa trên sách "600 Essential Words For TOEIC" (600 từ vựng TOEIC cơ bản). Bao gồm 50 chủ đề, mỗi chủ đề gồm 12 từ. Chức năng chính: Trực quan hóa từ vựng, phiên âm chuẩn cho mỗi từ. Cung cấp nghĩa thường được sử dụng nhất cho mỗi từ, và bên canh đó cũng sẽ cung...

 • learn english via listening

  learn english via listening

  (80)

  (8)


  FREE

  Application building on book "Learning English Via Listening". Include 6 vols, each vol include approximate 100 lessson. Main function: Listening lesson. Lookups and store new word of each lesson in-app. Listening list lesson when choice favorite lesson. tags: luyện nghe tiếng anh,...

 • Are you this developer?