TEBRA

 • Geometar

  FREE

  Određivanje površine parcele korišćenjem mobilnog telefona i GPS koordinata

 • Smart Microwave Oven

  (16)

  (5)


  FREE

  Ovom aplikacijom se šalju parametri rada mikrotalasnoj pećnici, za pripremu hrane, na osnovu podataka očitanih sa QR koda ili NFC taga. Da bi aplikacija radila potrebno je imati i instaliranu aplikaciju "BARCODE SCANNER"

 • FN-Autic

  (0)

  (1)


  FREE

  Ova aplikacija zajedno sa mobilnim telefonom čini upravljačku jedinicu mobilnog robotića sa diferencijalnim pogonom. Robotić je realizovan upotrebom OktopodStudija. Upravljanje se vrši promenom orijentacije telefona. Komande se salju Bluetooth komunikacijom.

 • Raspored

  (59)

  (3)


  FREE

  Program skenira barkod iz koga čita potrebne podatke da generiše odgovarajući raspored predavanja za odabranu grupu. Dugme za skeniranje služi da se uvek pokrene skeniranje novog rasporeda dok dugme za pregled rasporeda otvara raspored ukoliko ga ima u bazi u suprotnom traži da se skenira novi...

 • OktopodStudio - Automobil

  (80)

  (1)


  FREE

  Ova aplikacija zajedno sa mobilnim telefonom čini upravljačku jedinicu mobilnog automobila. Automobil je realizovan upotrebom OktopodStudija. Upravljanje se vrši promenom orijentacije telefona. Komande se šalju Bluetooth komunikacijom.

 • Lyly Eurobot BT

  (64)

  (2)


  FREE

  Pomoću ove aplikacije omogućeno je upravljanje robotom, razvijenom na Fakultetu tehničkih nauka, pomoću mobilnog telefona i bluetooth komunikacije.

 • BTMotorControl

  (16)

  (2)


  FREE

  Ova aplikacija se koristi za rad sa laboratorijskom stanicom za upravljanje radom trofaznog asinhronog motora. Pomoću ove aplikacije moguće je: - pokretanje i zaustavljanje trofaznog asinhronog motora - promena smera obrtanja trofaznog asinhronog motora - promena brzine obrtanja...

 • Are you this developer?