TFlat Group

 • English Vietnamese Dictionary

  (72)

  (38,311)


  FREE

  Tu Dien Anh Viet Viet Anh TFLAT Tflat Dictionary có hơn 400.000 từ Anh Việt, 200.000 từ Việt Anh, có phát âm, sử dụng OFFLINE, có dịch văn bản. Tu Dien Anh Viet Viet Anh miễn phí chỉ chiếm khoảng 5MB bộ nhớ trong, phần dữ liệu còn lại sẽ được lưu trên thẻ nhớ. Từ điển Anh Việt - Việt Anh có...

 • Hoc Tieng Anh Lop 11

  (77)

  (74)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Hoc Tieng Anh Lop 10

  (69)

  (108)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Hoc Tieng Anh Lop 12

  (69)

  (172)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Learn English, Listen Practice

  (74)

  (2,583)


  FREE

  Learning English by conversations with slow voice. You can use English dictionary right in your app. Listening is the most important skill in English. This software will help you to practice English listening easier. The voice from conversations is quite slow. Therefore, you can listen almost...

 • Hoc Tieng Anh Lop 8

  (74)

  (127)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Hoc Tieng Anh Lop 9

  (74)

  (91)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Hoc Tieng Anh Lop 7

  (72)

  (155)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • English Study TFLAT

  (72)

  (10,204)


  FREE

  English learning basic communication - TFLAT Software to learn English best on Android , have full conversations from basic to advanced , have pronounced that a full translation . Compact software , you can learn English Offline , personal video on Youtube , you need to be able to learn new...

 • Tieng Anh Lop 6

  (70)

  (674)


  FREE

  Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn cũng thuộc những vựng bạn cần học, thuộc luôn cách viết,...

 • Learn English for Indonesian

  (72)

  (4)


  FREE

  Study English for Indonesian OFFLINE, FREE. * Learning through 100 conversations. * Learning through 200 videos. * Learn speak English daily * Learning 1000 common English phrases. * Learning 3000 common English words. * Dictionary English Indonesia within the software. Improve reading,...

 • Danh Ngon Cuoc Song Tieng Anh

  (70)

  (1,323)


  FREE

  Danh Ngon Cuoc Song Học Tiếng Anh Qua Danh Ngôn - TFLAT Có nhiều danh ngôn cuộc sống thông qua bản dịch đã không còn mang nghĩa chính xác của nó. Từ điển danh ngôn hay nhiều chủ đề: danh ngôn cuộc sống, danh ngôn tình yêu, danh ngôn tình bạn, ... Bằng phần mềm này bạn sẽ được biết bản gốc...

 • Study English Grammar - TFlat

  (70)

  (4,327)


  FREE

  Basic learning English - English Grammar Software to learn English grammar on android in Vietnam. Helps you learn English effectively everyday. Using OFFLINE, help you learn English more convenient when there is no Internet. List of all diversity, help you learn English from basic to...

 • Tu Dien Viet Anh

  (46)

  (2,279)


  FREE

  Vietnamese English Dictionary, từ điển Việt Anh số 1 Việt Nam. 1. Hơn 180.000 từ OFFLINE 2. Khi dò từ có thể gõ có dấu hoặc không dấu. ---- Tu dien nhat anh viet free, mien phi ---- Vietnamese English Dictionary 1. Over 180.000 words OFFLINE. 2. You can type with and without accent. ----...

 • Are you this developer?