Thana Chantrapong

Apps:

Download ถ่ายรูปติดบัตร ถ่ายรูปติดบัตร icon
ถ่ายรูปติดบัตร

App ตัวนี้ตอนเริ่มแรกทำไว้ใช้ส่วนตัวครับ คือเริ่มมาจากผมไปสมัครเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งในวันสุดท้ายการสมัคร แล้วดันลืมรูปถ่ายมาจากบ้าน จะไปถ่ายรูปด่วนร้านถ่ายรูปแต่ผมว่ามันแพง (งก) ผมจึงลงมือนั่งเขียน App นี้อย่างหยาบๆ เพื่อใช้กล้องถ่ายรูปของ Android ถ่ายตัวเอง แล้วบันทึกเป็นไฟล์ จากนั้นนำไปพิมพ์ที่ Printer หรือ ที่ร้านถ่ายรูปก็ได้ ( แหะๆ จาก 100 บา…

Free 655 8.2

8.2 Users
rating