Tini Soft

 • Ma so karaoke VN

  (72)

  (206)


  FREE

  Ứng dụng mã số karaoke: - Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích. - ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài: + 5 số Arirang cập nhật tới Vol 54 gồm nhiều bài hot + 6 số...

 • Scary prank best

  (16)

  (54)


  FREE

  Scare your friends and anyone you like, hate... We use the best scary images and sounds. Once you install our app to your cell phone and give him, or you install application to his phone. Set delay times ( or you can choose event for the trigger such as: Screen on, screen off, incoming call...)...

 • Are you this developer?