Trần Trung Thưởng

  • HỌC TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N2,3

    (61)

    (16)


    FREE

    Từ vựng là vốn quan trọng nhất trong khi học bất cứ môn ngoại ngữ nào. Học từ vựng là cả một quá trình dài và liên tục. có thể các bạn đã biết một cách học khá hay đó là bạn lấy tờ giấy A4 cắt thành từng miếng nhỏ, bạn ghi từ một mặt, mặt kia bạn ghi nghĩa của nó. bạn mang nó theo người khi rảnh...

  • Are you this developer?