UBM Medica Polska

  • Leki Pharmindex Receptariusz

    (45)

    (8)


    FREE

    Leki Pharmindex Receptariusz to aplikacja zapewniająca lekarzom suport w ciągle zmieniających się warunkach prawnych i rynkowych. W intuicyjny sposób prezentuje wszystkie informacje dotyczące obwieszczeń refundacyjnych, tak, aby formalne zasady wystawiania recept nie były uciążliwe, pracochłonne...

  • Are you this developer?