Viet Y Dao Bui Quoc Chau

Apps:

Download Dienchan Dienchan icon
Dienchan

Dienchan Vietnamese version Phương pháp này nhằm giúp giảm đau mà không cần dùng đến kim châm, chỉ day ấn kích thích các huyệt đạo, chủ yếu là các vùng tương ứng với các bộ phận trên khuôn mặt. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, hiệu quả tức thì và bệnh nhân có thể tự làm đối với một số bệnh thông thường.

Free 178 9.4

9.4 Users
rating