Viet Y Dao Bui Quoc Chau - Logo

Viet Y Dao Bui Quoc Chau

Apps:

Download Dienchan Dienchan icon
Dienchan

Dienchan Vietnamese version Phương pháp này nhằm giúp giảm đau mà không cần dùng đến kim châm, chỉ day ấn kích thích các huyệt đạo, chủ yếu là các vùng tương ứng với các bộ phận trên khuôn mặt. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, hiệu quả tức thì và bệnh nhân có thể tự làm đối với một số bệnh thông thường.

Free 159 9.4

9.4 Users
rating

Summary:

Viet Y Dao Bui Quoc Chau has 1 apps available and 1 deleted apps in Google Play.

Viet Y Dao Bui Quoc Chau first app (Dienchan Facy Therapy) was published 6 years ago and the last one (Dienchan) was published 6 years ago .

Android total downloads for Viet Y Dao Bui Quoc Chau apps sum 20000 (the most downloaded Dienchan Facy Therapy for Android).

The average users' rating for Viet Y Dao Bui Quoc Chau apps is 4.40/5.

Google Play categories distribution:

  • -2 apps in the category Health & Fitness