Vietlevelsoft

Apps:

Download English Vietnamese Dictionary English Vietnamese Dictionary icon
English Vietnamese Dictionary

Note: This version fixed error about purchase. English-Vietnamese-English Dictionary(no need to connect to internet) three in one English-Vietnamese dictionary, Vietnamese-English dictionary, English-Enghlish dictionary. This dictionary contain about over 330,000 words and mp3. More: You can search three dictionary for a word What's New in Ve…

Free 1.5K 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Chinese Dictionary English Chinese Dictionary icon
English Chinese Dictionary

What is New in version 3.0 +) Move all data to sdcard +) Update English Phrase to 50 topics +) Search more exactly +) Update interface more beautiful You can easy refer to over 50,000 words for English-Chinese Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two di…

Free 390 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Thai Dictionary English Thai Dictionary icon
English Thai Dictionary

What is New in version 3.0 1) move all data to sdcard it use only about 3M internal memory 3) Add more to 50 topic 4) Add more Thai-English Dictionary 5) contain ad 6) To reject ad let use pro version You can easy refer to over 50,000 words for English-Thai Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(off…

Free 449 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Indonesian Dictionary English Indonesian Dictionary icon
English Indonesian Dictionary

What's new in Version 3.5 + Move all data to sdcard + Interface more beautifull + Update English phrase to 50 topic + Search word more exactly You can easy refer to over 150,000 words for English-Indonesian Dictionary Pro(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search t…

Free 312 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Korean Dictionary English Korean Dictionary icon
English Korean Dictionary

You can easy refer to over 50,000 words for English-Korean Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). you can easy refer to conversational sentence English and pronunciation for each sentence. it is very well for transla…

Free 112 6.5

6.5 Expert
rating
Download Tu Dien Han Nhat Tu Dien Han Nhat icon
Tu Dien Han Nhat

Tu dien nay chua khoang 2500 chu an co am han viet, am Kun trong tieng Nhat Tinh nang noi bat Từ điển này chứa khoảng 2500 chữ hán có âm hán việt, âm KUN trong tiếng Nhật Tính năng nổi bật của ứng dụng này là + Bạn có thể gõ chữ Hán(Kanji) hay âm hán việt để tìm kiếm + Bạn có thể boomark những từ yêu thích + Từ điển lưu lại history để bạn có thể th…

Free 90 8.2

8.2 Users
rating
Download EV Phrase Lite EV Phrase Lite icon
EV Phrase Lite

Đàm thoại tiếng Anh theo tình huống English Vietnamese Phrase Light Với bản light này bạn có thể dễ dàng tra cứu những cụm từ tiếng anh thông dụng theo chủ đề và đặc biệt kèm theo phát âm cho từng câu.(Hãy xem phiên bản đầy đủ với 50 chủ đề ở ứng dụng English Vietnamese Phrase 2500). Chủ đề 1:Ăn uống Chủ đề 2:Bưu điện Chủ đề 3:Cảm ơn – Xin lỗ…

Free 40 9

9 Users
rating
Download English French Dictionary Free English French Dictionary Free icon
English French Dictionary Free

You can easy refer to over 140,000 words for English-French Dictionary Pro(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). Promotion you can easy refer to 2500 conversational sentence English and pronunciation for each sentence. it is v…

¥3 Free 43 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Japanese Dictionary English Japanese Dictionary icon
English Japanese Dictionary

You can easy refer to over 50,000 words for English-Japanese Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). you can easy refer to 2500 conversational sentence English and pronunciation for each sentence. it is very well for…

$3.99 Free 34 6.5

6.5 Expert
rating
Download English Phrase Lite English Phrase Lite icon
English Phrase Lite

English Phrase Light With this app, you can find out conversational sentences English and pronunciation for each sentence. it is very handy for translation, converse following context (Refer to English Phrase 2500 for full topic(50 topic)) Topic 1:Eating Topic 2:Post office Topic 3:Thanks sorry Topic 4:Hello Topic 5:Congratulations

Free 29 5.3

5.3 Expert
rating
Download EV Bilingual News QN Pro EV Bilingual News QN Pro icon
EV Bilingual News QN Pro

Version 1.5: add more history function, bookmark function This Application provide Vietnamese Transition of English Newspaper from prestige source on the Internet as BBC,VOA... Your reading, writing will be improved if you use this application for every day. There are a lot contents as below Tin tức thời sự Giáo dục Khoa học - Công nghệ Kinh tế…

$0.99 Free 16 9.6

9.6 Users
rating
Download Hungry Spider Hungry Spider icon
Hungry Spider

Hungry Spider is mini game but it is not easy to high score. As hungry spider you must be catch butterfly to keep life. Play Game is very simple. You touch and keep, move on the screen after that touch out to catch butterfly. What challenge, that how to catch butterfly..... Let try it to get challenge.

Free 11 9.4

9.4 Users
rating