VIVAS Co., LTD - Logo

VIVAS Co., LTD

Apps:

Download Zoota Zoota icon

Zoota

Ứng dụng Mạng xã hội Zoota là ứng dụng cho phép người dùng có thể chat...

Free | 7.2 49

7.2 Users
rating
Download Radio14 Radio14 icon

Radio14

Radio 14 (Radio for teen) là ứng dụng radio online miễn phí hàng đầu t...

Free | 9.4 48

9.4 Users
rating
Download PlayBox PlayBox icon

PlayBox

PlayBox là ứng dụng thân thiện và dễ sử dụng nhất đối với người dùng d...

Free | 5.2 28

5.2 Users
rating
Download VGAME VGAME icon

VGAME

- Khám phá thế giới game di động cực kỳ hấp dẫn do VinaPhone cung cấp,...

Free | 7.4 3

7.4 Users
rating

Summary:

VIVAS Co., LTD has 4 apps available and 1 deleted apps in Google Play.

VIVAS Co., LTD first app (Radio14) was published 2 years ago and the last one (Zoota) was published 1 year ago .

Android total downloads for VIVAS Co., LTD apps sum 3100 (the most downloaded PlayBox for Android).

The average users' rating for VIVAS Co., LTD apps is 3.66/5.

Google Play categories distribution:

  • -2 apps in the category Entertainment
  • -2 apps in the category Media & Video
  • -1 apps in the category Music & Audio