Zing Gun

Zing Gun

FREE

(3 stars)

(6K)


Download for Android

100,000 - 500,000 downloads

Add this app to your lists
The mobile version of Gunny, let you practice and train your gunny shooting skills, killing time when you are not in front of your computer.

This version only support offline playing mode and works with all screen resolution.

Tags: zing gun, zing, tai zing gun, game zing gun, zinggun, zing gun apk, tai game zing gun, zing gun cho, down zing gun, game zing gun cho.

Screenshots Zing Gun
View bigger - Zing Gun for Android screenshot
View bigger - Zing Gun for Android screenshot
Comments and ratings for Zing Gun
  • (54 stars)

    by leonardo mizel on 21/03/2013

    se investirem no ddtank para dispositivo movel vai ser melhor muita gente joga pelo celular e tablet cria uma versao assim.

  • (54 stars)

    by carem on 06/02/2012

    game việt dạo này đẹp quá, cái này Zing phát hành chơi hấp dẫn nhưng tiếc là bản trail chửa có đủ các tính năng mà Zing hứa sẽ có, hjy vọng sớm duoc choi bnản chính thức