Doodle CannonScreenshots

Description

Funny physic based game

Game vui vẻ mang tính giải trí.
Người chơi điểu khiển khẩu pháo để tiêu diệt những con bù nhìn.
Phải để đạn nổ gần con bù nhìn nhất để tiêu diệt nó.

Users review

from 3 reviews

"Great"

7.4