Gone Horribly WrongScreenshots

Description

Aplikacija predstavlja igru hibrid puzzle i platformer žanrova. Igrač preuzima ulogu jednog
upornog i odgovornog poštara koji mora da isporuči preporučeni paket po svaku cenu - iako to
podrazumeva dug put do vrha zgrade u koju je upravo ušao. Pri tome mora da izbegava razne
prepreke na putu: bodlje, zaključana vrata, nestašnu decu i ostale svakodnevne zamke koje jedan
poštar treba da izbegne. Korisnik treba da nađe način kako da izbegne sve ove probleme, pri
čemu će često biti "naoružan" jedino papirnim aviončićima za koje se ispostavlja da su korisniji
nego što deluje na prvi pogled (u svrhu rešavanja zagonetki koje ga čekaju u svakoj sobi), ali
nikada neće biti u mogućnosti da bude bilo šta sem pacifiste. Pri tome je put do primaoca paketa
nelinearan u tom smislu da poštar može da se vrati u skoro svaku sobu u kojoj je prethodno bio i
može da bira koje sobe će obići. Igra ima izvestan broj zvučnih efekata (koji mogu da se isključe
po želji korisnika) i pruža korisniku mogućnost da nastavi tamo gde je prošli put stao (save i load
funkcije), ali još nekoliko specijalnih opcija.

Razvojni alati: Android SDK, Eclipse, Notepad++

Tags: gone horribly wrong , gone horribly wrong game , resenja gone horribly wrong

Users review

from 15 reviews

"OK"

3.6